Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Hva er betyr "rødt nivå" i skolen?

KORONA: informasjon - bestill test - vaksinasjon

informasjon / information / informacja

Barnehagene og skolene starter denne uka på rødt nivå etter trafikklysmodellen i de nasjonale smittevernveilederne for barnehager og skoler.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 19.04.21

Trafikklys

Rødt = strengeste smitteverntiltak

Rødt nivå innebærer de strengeste smitteverntiltakene en kommune kan innføre uten å gjøre særskilte vedtak. Stenging av virksomhetene krever særskilte vedtak. Det er det ulike smitteveiledere for barnehage, barnetrinn, ungdomstrinn og videregående skole. De beskriver tiltakene på de ulike nivåene.

Tiltakene på rødt (grovt sett)

  • Rødt nivå innebærer at barna/elevene deles inn i mindre grupper (kohorter). 
  • Det er faste ansatte pr kohort og lite samarbeid mellom dem. Inne- og uteområdene deles opp.
  • Barnehagene kan ha reduserte åpningstider og skolene kan veksle mellom fysisk undervisning og digital undervisningen.

Soknes barnehage, Soknedal skole, Støren barneskole, Støren ungdomsskole og Gauldal videregående har elever/ansatte som er ute i karantene og som påvirker driften.

Kommende uke organiseres barnehagene og skolene slik i Midtre Gauldal

Alle barnehagene vil ha redusert åpningstid til 7,5 times åpningstid, men foreldre som har samfunnskritiske stillinger kan ha krav på tilbud ut over dette. Soknes barnehage er helt stengt til ansatte og barn er ute av karantene.

I Budal, Singsås og i Soknedal vil elevene ha vanlig skoledag med fysisk oppmøte.

Støren barneskole har digital undervisning på mandag og tirsdag, deretter vurderes fysisk undervisning ut fra når elever og ansatte er ute av karantene.

Støren ungdomsskole har digital undervisning hele uka for alle elever.

Ved Gauldal videregående skole vil det foregå både fysisk og digital undervisning for enkelte elevgrupper.

Voksenopplæringa har digital undervisning for alle elever hele denne uka.