Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Om faktura for vann- og avløpsgebyret

I fjor ble det vedtatt nye vedtekter for vann- og avløpsgebyret. Det vil nok mange uten vannmåler legge merke til på fakturaen som nettopp kom.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 14.04.23

Illustrasjonsbilde

Ny forskrift for vann- og avløpsgebyrer i Midtre Gauldal kommune ble vedtatt i kommunestyret den 8. september 2022. Forskriften ble lagt ut på offentlig høring den 16.06.2022.

I forbindelse med revidering av forskriften, ble også metoden for fakturering av forbruk for de abonnentene som ikke har vannmåler, endret.

Før

Tidligere har forbruket blitt stipulert ved at abonnentene har vært plassert i en av tre kategorier:

  • boliger mindre enn 60m2 - stipulert forbruk på 72 m3/år
  • boliger mellom 61 og 150m2 - stipulert forbruk på 125 m3/år
  • boliger over 150m2 - stipulert forbruk, 180 m3/år

Slik er det ikke lengre.

Fra og med 2023

Fra og med 2023 stipuleres ikke forbruket etter de tre kategoriene, men etter det faktiske arealet til boligen.

Stripulering skjer ved boligens bruksareal blir multiplisert med en faktor på 1,2 m3/m2 (det er samme faktor som ble benyttet for å stipulere forbruket for de tre kategoriene før 2023).

Dette gir store utslag for de største boligene

En bolig med bruksareal på 200 m2 vil nå eksempelvis betale for et stipulert forbruk på 240 m3/år (200 m2 x 1,2 m2/m2).

Vår anbefaling til mange av disse abonnentene er å få montert vannmåler

Da betaler du for det faktiske forbruket husstanden din har. Gjennomsnittlig forbruk for én person, er 50-60 m3/år.

De abonnentene som nå ønsker å få installert vannmåler, kan sende en e-post til postmottak@mgk.no.

Kommunen dekker kostnaden på selve måleren, inkludert montering. Eventuelle tilleggskostnader i forbindelse med installasjonen dekker abonnenten selv.

Årets sats for leie av vannmåler er 530 kr.

Abonnementsgebyr etter fastsatte kategorier for nærings- og kombinasjonseiendom

En annen endring i forskriften er at nærings- og kombinasjonseiendom betaler abonnementsgebyr etter fastsatte kategorier basert på vannforsyningskapasitet. Dette medfører at abonnementsgebyret for storforbrukende nærings- og kombinasjonseiendommer blir høyere enn for en boligeiendom.

Både i gjeldende og forrige forskrift om vann- og avløpsgebyrer er det krav om vannmåler for nærings- og kombinasjonseiendom, men det er fortsatt mange i kommunen der forbruket blir stipulert. Nærings- og kombinasjonseiendommer med store bruksareal og som ikke har vannmåler vil få betydelig større forbruksgebyr inntil de får installert vannmåler.

Mer detaljert informasjon om de kommunale vann- og avløpsgebyrene finner dere i:

Om fakturaen for 1. termin

Vi har hatt problemer med produksjon av fakturaer for eiendomsgebyrer (vann- og avløpsgebyrer + eiendomsskatt) 1. termin 2023 som har gjort at de har kommet sent ut til kundene. Forfallet på fakturaene er 20.04.23.

Om noen ønsker å utsette forfallsdatoen, er det bare å ta kontakt med EKT på 72 40 30 00, eller sende e-post til postmottak@mgk.no.