Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Høring av lokal forskrift for vann- og avløpsgebyrer

Midtre Gauldal kommune legger forslag til ny lokal forskrift for vann- og avløpsgebyrer ut på høring. Bakgrunnen for utarbeidelse av ny forskrift er at kommunen ønsker en forskrift som er bedre tilpasset dagens forhold og at den gjeldende forskriften inneholder bestemmelser for slamtømming som ble erstattet av ny slamforskrift vedtatt i 2020. Gjeldende forskrift ble vedtatt i Midtre Gauldal kommunestyre i 2008.

Nyhet Publisert av Kjestin Kosberg , 16.06.22

vann
Foto Unsplash

Målsetningen med arbeidet har vært å lage en forskrift som er rettferdig, tydelig og fleksibel. Rettferdig: Gebyrene skal gjenspeile de ulike brukergruppenes kostnadsnivå på best mulig måte. Tydelig: Forskriften skal være lett å lese og håndheve med klart og forståelig språk uten uklare, eller vanskelige, formuleringer. Fleksibel: Forskriften henviser til årlige kommunestyrevedtak for gebyrenes størrelse.

Formannskapet vedtok den 15. juni 2022 å legge forslaget til lokal forskrift for vann- og avløpsgebyrer for Midtre Gauldal kommune ut på offentlig høring.

Relevante dokumenter finner du under Dokumenter nederst på sida her.

Har du innspill?

Frist for å sende inn uttalelse er 10. august 2022 og kan sendes på e-post til postmottak@mgk.no, eller per post til Midtre Gauldal kommune, Rørosveien 11, 7290 Støren.

Merk høringssvar med saksnummer 22/2506.

Det gjøres oppmerksom på at høringsuttalelser er offentlige, jf. offentlighetsloven og vil bli publisert på Midtre Gauldal kommunes hjemmeside i forbindelse med at saken oversendes til politisk behandling.

Har du spørsmål?

Hvis du lurer på noe, kan du ta kontakt med Marit Kristin Krogstad på e-post makro@mgk.no.