Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Offentlig ettersyn - kommunedelplan fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv

OFFENTLIG ETTERSYN
Utvalg for Oppvekst og kultur (OK) har i møte den 7.12.2017, sak 42/17, vedtatt følgende forslag til revidering av kommunedelplan fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv skal legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring i medhold av plan- og bygningslovens § 11-14.

Nyhet Publisert av monica , 23.01.18

Planforslaget er en revidering av forrige plan vedtatt i 2012. 
Planforslaget med kartvedlegg er tilgjengelig i Midtre Gauldal rådhus, servicetorget og i Midtre Gauldal folkebibliotek. 
Merknader og uttalelser til planforslaget sendes skriftlig til Midtre Gauldal kommune ved enhet for kultur, fritid og voksenopplæring.

Fortrinnsvis via epost: postmottak@mgk.no

Høringsfrist: 9. mars 2018