Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Midtre Gauldal-samfunnet stiller opp for Ukraina

Tusen takk for alle henvendelsene vi har fått om ledig husvære, møbler og utstyr og fra innbyggere som vil hjelpe til!

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 25.03.22

sylwia-bartyzel-kl4iaOnqKZc-unsplash

Vi har hatt kontakt med rundt 50 personer som har bosteder å leie ut til flyktninger. Mange har meldt om møbler og inventar de kan avse, og flere har meldt seg for å bistå praktisk som frivillig!

Tusen takk!

Avhengige av at flest mulig hjelper til

Vi aner ikke omfanget av flyktningestrømmen ennå, men vi rigger oss nå for å imot 120 personer, slik vi er anmodet om. Det betyr at vi fortsatt trenger mer hjelp, mer utstyr, mer husrom.

Alle som vil melde om utleieenheter, har møbler og utstyr de kan avse eller vil hjelpe til på andre måter, kan enkelt registrere det her.

 

Lag og foreninger og næringsliv vil også bidra

På innbyggermøtet i går møtte representanter fra flere lag og foreninger og næringsliv opp. Det vil komme barn som har glede av å tilhøre et fotballag, voksne som vil arbeide. Følelsen av å være trygg og inkludert i et miljø, for det enkelte individ, kommer ikke gjennom politiske vedtak - det skjer når vi møter andre mennesker. Når de møter oss. Tilbakemeldingene fra lag og foreninger og næringsliv er at de innstilte på å bidra der de kan. Det er flott!

Vi tar kontakt ved behov

Vi er i gang med å besiktige og klargjøre de aktuelle leilighetene vi har, og fortsetter med det utover i neste uke. Da vil vi få oversikt over det vi trenger av møbler og utstyr. Vi ber om forståelse for at noen som registrerer seg kanskje ikke hører fra oss, men vi tar vare på alle skjema og kontakter den enkelte når behovet er der.

Takk for innsatsen så langt!