Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Vi forventer å ta i mot mange flyktninger i tida som kommer. Det viktigste i første omgang er trygghet og et sted å bo.

Du kan spille en viktig rolle i arbeidet.

Har du bolig å leie ut?

Vi vil kunne få behov for boliger også fra det private markedet. Har du ledig bolig/hybel/leilighet å leie ut?

Registrere det i skjemaet her.  

Praktisk hjelp

Vi kan trenge hjelp fra dere innbyggere i ulike sammenhenger, og vi er glade for at Frivilligsentralen bistår oss i arbeidet med å koordinere frivillige ved eventuelle behov. Hvilke behov som dukker opp, vet vi ikke nå, vi vil ha løpende dialog med Frivilligsentralen om dette fremover.

Dersom du kan tenke deg å bidra som frivillig, ber vi om at du registrerer deg her på Midtre Gauldal frivilligsentral 

Møbler og utstyr

Hus og leiligheter som leies ut til flyktningene kan være umøblerte. Vi kan få behov for en del møbler av alle slag, også til barn, samt ting som TV, PC, kjøleskap og annet. Har du varer som er i god stand og du ønsker å gi bort?

Registrer det i dette skjemaet.

Det ikke er sikkert at vi får bruk for de varene du melder inn. Dette er ment som en oversikt vi kan benytte etter hvert som behov oppstår. Du forplikter deg heller ikke på noen måte.