Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Lysgården verksted

Nå er bygget i Kalvtrøa på Støren kjent under navnet Lysgården forlengst revet, men som institusjon lever Lysgården videre i aller høyeste grad!

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 27.03.18

Kanotur

Lysgården verksted og butikken vår finner du i Bygget 5 i Engan på Støren.

Informasjon om tjenesten
Lysgården verksted er et arbeidssenter som tilbyr arbeidslivsoppfølging, aktiviteter, veiledning og opplæring for voksne over 18 år. 

Lysgården verksted tilbyr varierte arbeidsoppgaver på våre verksteder innen trearbeid, keramikk, forming og tekstil, og utegruppa driver service- og vedlikeholdsarbeid som for eksempel plenslått og snøbrøyting. Vi har egen butikk der vi selger varene vi produserer. Vi har også enkelte praksisplasser i ordinære bedrifter.

Tjenesten gis med bakgrunn i Helse- og omsorgstjenesteloven, der målet for tilbudet er å tilrettelegge for mestring av varig nedsatt funksjonsevne, bidra til likeverd, og gi mulighet for en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre. Her ved Lysgården bidrar alle med sine unike ressurser og kreativitet i arbeidsaktivitet, og gjennom lagarbeid lages våre produkter.

Vi har nært samarbeid med voksenopplæringen, og har eget undervisningsrom i lokalene våre.

Hvem er vi for?
Tilbudet er for mennesker med varig nedsatt funksjonsevne som er bosatt i kommunen, der muligheter i ordinært arbeidsmarked og NAV sine tjenester ikke er aktuelt. Tjenesten er ikke lovpålagt, men kan inngå som del av et tjenestetilbud etter en konkret vurdering, og gis med bakgrunn i Helse og omsorgstjenesteloven.

I dag er det 23 brukere av tjenesten. Vi er seks ansatte fagarbeidere, aktivitører og vernepleiere tilrettelegger aktiviteten, i tillegg til en spesialpedagog som ivaretar voksenopplæringstilbudet. Vi er også godkjent lærebedrift med aktivitørlærling.

Tjenesten er gratis, og du mottar oppmøtepenger for den tiden du er på jobb.

Hvordan få jobb ved Lysgården Verksted
Søknad sendes Helse og velferdskontoret.

Se butikken vår og tjenestene vi kan tilby deg!

Åpningstider butikk
Mandag - fredag 09:00 - 14:00

Kontakt
Butikk og Keramikk - 91242107
Treavdeling/ service - 90113381