Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Kunngjøring av vedtatt plan - Kommunedelplan Støren

Kommunestyret har i møte den 20.04.2023, sak 21/23, vedtatt følgende plan i medhold av plan- og bygningslovens § 11-15:
5027 2017007 Kommunedelplan for Støren 2022 - 2034

Nyhet Publisert av Kjestin Kosberg , 02.10.23

Kommunedelplan Støren

Formålet med planen er å etablere en revidert kommunedelplanen for Støren. Revisjonsbehovet ble utløst av regulering og etablering av Støren næringsområde (Støren sør), reguleringsprosesser knyttet til ny E6 og utviklingsstrategi Midtre Gauldal 2019 – 2022. Ett av hovedmålene med revisjonen er å tilrettelegge for et differensiert boligtilbud på Støren.

Planen utgjør et areal på ca 47 000 daa.

Plankart 

Planbestemmelser

Alle relevante plandokumenter finnes ved å søke på planID: 2017007 i planregisteret. Planregisteret finnes ved å følge denne lenken:
Planregisteret | Midtre Gauldal Kommune (mgk.no)