Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

I Planregisteret finner du alle arealplanene som gjelder for Midtre Gauldal kommune.

Her finner du også planarbeid som nettopp er startet og planer som er ute til høring.

Slik søker du og finner plandokumentene og -kartene

Åpne Planregisteret

Søk etter aktuell plan i feltene (1). Du kan søke på navn eller plan-ID (nummer). Velg planen fra listen. 

Finn dokumentene ved å åpne (klikke på) pilene (hvit trekant, blir sorte når åpnet) i strukturen (2).

Klikk ønsket dokument og klikk på lenka (3) Hent planfil - hentplanfil.aspx?systemid=osv...

Planregister