Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Kommuneplanens arealdel legges ut til offentlig ettersyn

Du kan gi merknader til det planforslaget som er på høring og offentlig ettersyn. Høringsuttalelser må leveres skriftlig innen 25. september 2022.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 01.09.22

Kart

Planforslaget og de aktuelle dokumentene som er ute til ettersyn, ser du på denne sida

Folkemøter

I perioden planforslaget er på høring og offentlig ettersyn, i uke 37, skal vi holde folkemøte på Kotsøy samfunnshus og Soknedal misjonshus.

Vi kommer med mer informasjon om det når vi nærmer oss dato.

Du kan gi merknader til planforslaget

Høringsuttalelser må som sagt leveres skriftlig innen 25. september 2022.

Du kan levere på følgende måter:

  • Post, til Midtre Gauldal kommune, Postmottak, Rørosveien 11, 7290 Støren
  • E-post til postmottak@mgk.no