Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Kommuneplanens arealdel er endelig vedtatt

Midtre Gauldal kommunestyre har vedtatt kommuneplanens arealdel, uten innsigelser.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 23.04.24

Kart

Midtre Gauldal kommunestyre har i møte den 18.04.2024, sak 20/24 vedtatt kommuneplanens arealdel 2019, uten innsigelser.

Plankart og bestemmelser er sist revidert 22.02.2024.

Se plandokumentene på kommunens hjemmeside