Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Husk søknadsfrist for opprusting, punktutbedring og nybygging av skogsveier 1. april

Midtre Gauldal kommune har kr 400 000,- til fordeling til opprusting, punktutbedring og nybygging av skogsveier i 2023. Søknadsfrister er 1. april, og, i andre runde, 20. august.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 27.02.23

Illustrasjonsbilde av vei

LUF- midler – tilskudd til opprusting, nybygging og punktutbedring av skogsveier og driftstilskudd til skogsdrift.

Gauldalsnettverket (Melhus, Midtre Gauldal, Holtålen, Rennebu, Oppdal og Røros) mottok til sammen kr 1 500 000,- i tilskuddsmidler for 2023.

 

Midtre Gauldal kommune har fått øremerket kr 400 000,- for tilskudd til opprusting, punktutbedring og nybygging av skogsveier i 2023. Det kan ytes inntil 65% tilskudd til veiklasse 3-5, og inntil 50% på veiklasse 7.

Formålet med tilskuddsordningene er å sørge for økt aktivitet og verdiskaping i skogbruket i Gauldalsnettverket (Melhus, Midtre Gauldal, Rennebu, Oppdal, Holtålen og Røros).

Tilskudd utbetales med hjemmel i forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket. Tiltakene vurderes etter Naturmangfoldlovens §§ 8-12.

 

Husk søknadsfrister for veitilskudd 1. april og 20. august. 

Vilkår og søknadsskjema finner dere her: Skogbruk | Midtre Gauldal Kommune (mgk.no)

 

Tilskudd til skogsdrift i vanskelig terreng:

Midtre Gauldal kommune har fått øremerket kr 230 000,- i driftstilskudd for 2023. Kommunen har mottatt søknader om tilskudd som overstiger tilgjengelige midler og kan dessverre ikke ta i mot flere søknader om tilskudd til skogsdrift i vanskelig terreng.