Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Hovedopptak til barnehage har frist 1. mars

Vi minner om fristen for hovedopptaket til barnehage. Midtre Gauldal kommune har samordnet opptak for kommunale og private barnehager.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 29.01.24

Fra barnehagen

Hovedopptak kommunale og private barnehager Midtre Gauldal 2024 har søknadsfrist 1. mars. Dette gjelder både nye søkere, og endring av tilbud og bytte av barnehage.

Barn født til og med 30.11.2023 har lovfestet rett til barnehageplass høsten 2024.

Søk her

Endring av plass 
Ønsker man å endre plass-størrelse/oppholdstid eller ønsker overflytting til annen barnehage i kommunen, må det også søkes om dette innen 1. mars.

Les mer om opptak her.