Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Hovedopptak til barnehage har frist 1. mars

Vi minner om fristen for hovedopptaket til barnehage. Midtre Gauldal kommune har samordnet opptak for kommunale og private barnehager.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 25.01.19

Soknes barnehage
Soknes barnehage åpner høsten 2019.

Endring av plass 
Ønsker man å endre plass-størrelse/oppholdstid eller ønsker overflytting til annen barnehage i kommunen, må det også søkes om dette innen 1.mars.

Les mer om opptak her.

Til hovedopptaket kan du også søke på plass fra høsten ved nye Soknes barnehage. Den skal være ferdig til oppstart barnehageåret 2019/2020. Det første året blir det tre avdelinger som åpner, i aldersgruppen ett til tre år. Ved oppstart barnehageåret 2021/2022 skal alle avdelingene være i drift.