Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Går enstemmig inn for Helseplattformen

Kommunestyret i Midtre Gauldal tok 10. mars et solid skritt videre mot det nye pasientjournalsystemet.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 11.03.22

Logo

Kommunestyret var samstemte da de vedtok det som kalles opsjonsutløsning på Helseplattformen. Det innebærer i praksis at Midtre Gauldal benytter seg av sin rett til å kjøpe seg inn i selskapet Helseplattformen AS, og kjøpe og ta i bruk det nye pasientjournalsystemet. Det er likevel fortsatt mulig til å trekke seg fra avtalen frem til 13 måneder før planlagt lansering av Helseplattformen.

Hva er Helseplattformen?

Helseplattformen er den nye, felles pasientjournalen for hele helsetjenesten i Midt-Norge. Systemet vil blant annet føre til bedre oversikt over egen helse for innbyggerne, og tryggere og mer effektivt tverrfaglig samarbeid for helsearbeidere, samt en enklere arbeidshverdag for alle som fører pasientjournal.

For Midtre Gauldal kommune innebærer dette at alle dagens fagsystemer innenfor helse- og velferd kan fases ut, og erstattes av ett arbeidsverktøy.

Midtre Gauldal kommune håper vi kan ta i bruk Helseplattformen i februar 2024.

 

Du kan lese mer om det kommunale innføringsprosjektet her: https://www.mgk.no/om-kommunen/pagaende-prosjekter/helseplattformen

Og her ligger det mye informasjon om pasientjournalsystemet og selskapet Helseplattformen AS: https://helseplattformen.no/