Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2
Helseplattformen

  Helseplattformen skal anskaffe og innføre ny, felles pasientjournal for hele helsetjenesten i Midt-Norge.

  For første gang skal det etableres en felles løsning for kommune- og spesialisthelsetjeneste, fastleger og avtalespesialister. 

  Etableringen av ett felles journalsystem for Midt-Norge berører til sammen over 40 000 ansatte i kommuner, i sykehus og i det private, og 720 000 innbyggere. 

  For Midtre Gauldal kommune innebærer dette at dagens fagsystemer innenfor helse- og velferd kan fases ut, og erstattes av ett arbeidsverktøy. 

  Helseplattformen eies av Helse Midt-Norge RHF og Trondheim kommune. Alle kommunene i Møre og Romsdal og Trøndelag har opsjonsavtale knyttet til Helseplattformen. Midtre Gauldal kommune har per i dag ikke utløst opsjon, men har vedtatt å gå inn i et forpliktende forarbeid knyttet til innføringen.

  Det er opprettet et lokalt prosjekt i Midtre Gauldal for å forberede en innføring. Prosjektleder er Solveig Cruikshank Tofte. Prosjektstyret består av Alf-Petter Tenfjord (kommunedirektør), Svein Olav Johnsen (kommunalsjef helse og velferd), Bodil Brå Alsvik (kommunalsjef organisasjon), Håvard Ler (økonomisjef), Göran Johansson (IT-sjef), Margrethe Sesseng Fløttum (hovedtillitsvalgt NSF) og Solveig Cruikshank Tofte (helsefaglig rådgiver).

  Løsningen Helseplattformen utvikles av Helseplattformen AS og den amerikanske leverandøren Epic. 

  Den nye løsningen forventes å være klar til bruk mot slutten av 2023 for Midtre Gauldals vedkommende. Trondheim kommune og St Olavs hospital tar den i bruk våren 2022. Du kan lese mer om Trondheim kommunes prosjekt her: Innføringsprosjektet for Helseplattformen i Trondheim kommune

  Prosjektperiode Midtre Gauldal: 2020-2024

  Gevinstvurdering

  • Økt kvalitet på helsetjenestene
  • Økt sikkerhet i samhandling på tvers av fag
  • Økt brukertilfredshet og -medvirkning
  • Mindre bruk av tid til koordinering av tjenester mellom ulike fagområder
  • Økonomisk besparelse

   

  Mer informasjon om Helseplattformen: