Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Framsnakker det å jobbe i helse og omsorg

Hvordan jobber vi for å beholde og rekruttere flere ansatte innen helse- og omsorgstjenesten? Det spørsmålet prøver vi å besvare i en digital annonse som spres bredt i Trøndelag de neste to ukene.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 24.01.22

Bilde av ansatt.
– Ved å kutte de små stillingene ble vi færre ansatte, men med større stillinger. Det har ført til større trygghet og forutsigbarhet på jobb, forteller hjelpepleier Berit Solstad. Hun jobber i helse i Skaun.

Se informasjonssaken (annonsen) her.

Vi jobber sammen med Melhus og Skaun for å utvikle framtidens helse- og omsorgstjenester. Arbeidet er organisert i et interkommunalt prosjekt for å beholde og rekruttere innen helsesektoren.

I informasjonssaken, som prosjektet står bak, vil du få innblikk i prosjektets fokusområder som er heltidskultur, faglig utvikling, veiledningssystem, lønns- og arbeidsvilkårspolitikk, samt kommunikasjon og omdømmebygging.

Vi håper at ansatte i helse- og omsorgssektoren direkte og indirekte tar del i prosjektet, som representerer en mulighet for å utvikle egen arbeidsplass gjennom medarbeiderdrevet innovasjon og i et trepartssamarbeid.

Prosjektleder for oss er Anne Grete Rognes. Ta kontakt med henne dersom du jobber i helse og har lyst til å bidra!:

ang@mgk.no | 72 40 31 90

Logo