Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Signerte avtale om heltidskultur i helse- og omsorgssektoren

Ukraina og Midtre Gauldal

informasjon / information / informatsiyi

Midtre Gauldal, Melhus og Skaun forplikter seg til å arbeide for at medarbeidere som ønsker det i størst mulig grad skal få gå i heltidsstillinger.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 22.09.21

Signering av avtale
Svein Jarle Midtøy (til venste), prosjektleder for det interkommunale rekrutteringsprosjektet, har sanket underskrifter fra ordførere, kommunedirektører og tillitsvalgte i samarbeidskommunene.

Avtalen springer ut fra et interkommunalt rekrutteringsprosjekt mellom kommunene. Midtre Gauldal, Skaun og Melhus er i litt forskjellige situasjoner i dag, men vi ser at vi på sikt vil ha en felles utfordring med å få kvalifiserte søkere til stillinger i helse- og omsorgssektoren. Et svar på den utfordringen, er å gjøre oss mer attraktive som arbeidsgivere gjennom nettopp en stor grad av heltidsstillinger.

Heltidserklæringen er selvsagt utarbeidet i samarbeid med fagforeningene Norsk sykepleierforbund, Fagforbundet og Delta, som represententater for ansatte i alle kommunene.

Målsetningene med et felles forpliktende arbeid for en heltidskultur er å:

- Sikre kvalitet i tjenestene
- Fremme kommunene som attraktive arbeidsgivere
- Mobilisere ubenyttet, kompetent arbeidskraft
- Fremme et godt og lærende arbeidsmiljø, med fokus på ledelse og medarbeiderskap
- Teste ut alternative arbeidstidsordninger, først gjennom piloter i 2021, deretter innenfor hele tjenesteområdet i 2021/2022
- Innen 2025 skal minimum 50 prosent av ansatte som jobber i turnue ha 100 prosent stilling
- Nye arbeidstidsordninger skal ivareta kontinuitet, kapasitet, kvalitet og kompetanse for døgnkontinuerlige arbeidstidsordninger

På bildet: Svein Jarle Midtøy, prosjektleder for det interkommunale rekrutteringsprosjektet (f.v.), Anne Grete Rognes, prosjektleder for rekrutteringsprosjektet i Midtre Gauldal, Kari Stenstås, hovedtillitsvalgt (HTV) for Fagforbundet, kommunedirektør Alf-PetterTenfjord, Margrethe Fløttum - HTV Norsk Sykepleierforbund, June Hermo - HTV Delta, ordfører Sivert Moen og assisterende kommunedirektør og personalsjef Bodil Alsvik.