Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Faktafredag - Helseplattformen

27. april tar vi i bruk Helseplattformen her i Midtre Gauldal. Hva betyr det for deg, hvordan jobber vi og bør du være bekymret?

Nyhet Publisert av Marthe Eid , 23.02.24

Illustrasjonsbilde/vignett av Faktafredag.

For deg som innbygger vil du i hovedsak merke det ved at det skal bli smidigere å gå til ulike behandlere, om det er i hjemmetjenesten, hos fysioterapeuten eller på sykehus.

Alt på en plass

Alle som bruker Helseplattformen, har tilgang til den informasjonen de trenger for å kunne gi deg helsehjelp. Det betyr ikke at alle kan se alt, men at helsearbeidere i kommunen får tilgang til relevant helseinformasjon om deg, for eksempel fra St. Olavs hospital, i én og samme pasientjournal. Du slipper å forklare din historie på nytt hver gang du treffer nytt helsepersonell. Du får oversikt over dine helseopplysninger, og all informasjon om behandling, legemidler, prøvesvar og avtaler på ett og samme sted: HelsaMi. Enten på nettstedet, eller i appen.

Hvis du ikke ønsker eller greier å bruke HelsaMi digitalt, vil du fortsatt få dine papirer tilsendt i posten. Men vi oppfordrer alle som har mulighet om å ta den i bruk. Spør gjerne noen om hjelp dersom du trenger det!

Ta gjerne en titt på vår samleside: mgk.no/helseplattformen

Bilde fra opplæringen i Hugaas-bygget her på Støren. Kursleder er Hilde Martinsen, som jobber i Melhus kommune. Denne dagen var det ansatte fra hjemmetjenesten som ble kurset.
Bilde fra opplæringen i Hugaas-bygget her på Støren. Kursleder er Hilde Martinsen, som jobber i Melhus kommune. Denne dagen var det ansatte fra hjemmetjenesten som ble kurset. 

Et stort arbeid

Vi innfører et helt nytt og svært komplekst system. For våre rundt 200 ansatte innen helse og mestring, betyr både forarbeidet og det å ta i bruk Helseplattformen en stor jobb og endring.

Erfaringene fra kommunene som har tatt det i bruk, er at noen ansatte opplever at det kan være tungt å bytte fra et velkjent system til et helt nytt. Jobben i systemet skal gjøres på en helt annen måte enn før. Da kan det hende at det går tregere i perioder, men vi er opptatt av at kommunen som alltid skal yte god og forsvarlig helsehjelp.

En ting er det tekniske som må læres. Systemet vil også føre til endringer i rutiner og arbeidsmetoder for våre ansatte. Det vil ta tid å få det nye systemet og arbeidsmetodene etablert, og «i fingrene».

Alle får opplæring

God opplæring er viktig, og vi er godt i gang. Alle ansatte skal ta en totimers digital forberedelse, før de skal gjennom en full dag med praktisk opplæring inne i selve systemet. Opplæringen rundes av med seks timers digitalt etterarbeid og øving. Noen skal ha flere dagers kursing, for eksempel ledere og superbrukere.

Opplæringen vil foregå gjennom hele februar, mars og april fram til vi kobler oss på 27. april.

Er du bekymret?

Du har sikkert fått med deg de mange oppslagene om Helseplattformen de siste månedene. Kanskje er du bekymret for at vi skal ta det i bruk?

Vi ønsker å betrygge deg som innbygger. Vi er åtte kommuner i tillegg til Helse Møre og Romsdal, som tar i bruk Helseplattformen 27. april. Sammen med oss er blant andre Rennebu, Melhus og Skaun.

Før oss har 20 kommuner tatt det i bruk. Erfaringene fra kommunene som nå bruker systemet, er jevnt over gode. Vi samarbeider tett og intensivt med Helseplattformen og de andre kommunene som ligger likt i løypa som oss. Vi får god oppfølging, og vi ligger godt an.

Et viktig mål med Helseplattformen er økt pasientsikkerhet. Helsepersonell får bedre oversikt over behandlinger og legemidler som er gitt, systemet hjelper dem til å ta riktige beslutninger.

Det vil bli en stor endringsprosess. Vi er forberedt på startvansker, og at det vil ta tid før systemet og de nye rutinene er godt etablert og det flyter godt. Noe annet ville vært rart, gitt omfanget på prosjektet. Men vi er trygge på at dette er en løsning for framtida, som gir bedre løsninger og muligheter både for ansatte og deg som innbygger.