Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Helseplattformen tas i bruk

Midtre Gauldal tar i bruk Helseplattformen 27. april 2024, samtidig med blant andre Melhus og Skaun.

Et stort arbeid pågår for å forberede og teknisk sette opp løsningen. Opplæring av alle ansatte starter i februar. 

Hva betyr Helseplattformen for deg som innbygger?

At vi tar i bruk Helseplattformen, skal først og fremst gjøre kommunikasjonen med helsetjenestene enklere og mer sammenhengende for deg som innbygger. Alle helsetjenestene du møter skal samhandle i ett og samme system. 

For Midtre Gauldal kommune betyr det at dagens fagsystemer innen helse og velferd fases ut, og erstattes av ett arbeidsverktøy. 

Mer informasjon

Helseplattformen.no

Espen Moe er lokal innføringsleder for Helseplattformen i Midtre Gauldal: 

HelsaMi

Gjennom nettsiden og appen HelsaMi får du en digital inngang til alle helsetjenester. Her kan du for eksempel sjekke legemidler, se henvisninger, se prøveresultater og bestille timer. Her kan du også ha en enkel og sikker dialog med helsetjenestene, både kommunale og sykehusene. Du kan også få tilgang som pårørende eller på vegne av egne barn. 

Logo
Du kan logge på HelsaMi ved å klikke på logoen

St. Olavs tok i bruk Helseplattformen i 2022, og i november 2023 koblet sykehusene i Levanger og Namsos seg på. Hvis du har hatt kontakt med disse sykehusene, vil du finne informasjon i HelsaMi. 

Frivillig å bruke

Det er helt frivillig å bruke HelsaMi. Du kan bruke telefon og brev per post som før. HelsaMi erstatter ikke den nasjonale nettsiden Helsenorge.no, men er et tillegg og inneholder mer informasjon og flere funksjoner enn du finner der. 

Last den ned slik: 

Ønsker du å laste ned HelsaMi som app på mobil eller nettbrett? Du finner den på App Store (iPhone/iPad) og Google Play (alle andre telefoner/nettbrett). 

Trenger du hjelp med å forstå eller ta i bruk HelsaMi? 

Ta kontakt med brukerstøtte på telefon 72 88 37 97, hverdager mellom kl. 9-15.

Hva er Helseplattformen? 

I dag bruker de ulike helsetjenestene (kommunen, sykehusene, fastlegene etc.) ulike fagsystemer som de jobber i. Disse snakker ikke sammen, selv om én og samme person er i kontakt med flere helsetjenester. Som pasient må du ofte gjenta historien din til ulike fagfolk, og i ulike tjenester. 

Når alle nå skal ta i bruk Helseplattformen, vil all informasjon om deg som pasient ligge i ett og samme system. Dette øker pasientsikkerheten, og det skal gi helsepersonell et effektivt arbeidsverktøy der de finner all informasjon om deg som pasient på ett og samme sted.