Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

En oppdatering på bredbånd- og mobilutbygginga

Vi jobber fortsatt for bedre dekning i kommunen, både for bredbånd og mobil.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 09.07.24

graving og legging av fiber

Kort om bredbåndsutbygging

Det er fylkeskommunen som har totalansvar for tilrettelegging av bredbåndsutbygging og fordeler statlig midler. Kommunene søker dit om tilskuddsmidler, samt prioritering og gjennomføring av utbyggingsprosjekter. Lønnsomme områder bygger naturlig nok leverandørene ut på eget initiativ.

Bredbånd i Midtre Gauldal

På juni i fjor skrev vi om avtalen med Telenor om bredbåndsutbygging i kommunen: Midtre Gauldal får høyhastighetsbredbånd og 5G | Midtre Gauldal Kommune (mgk.no)

Her er en oppdatering fremdrifta

De grønne feltene på kartet under er bygd ut tidligere.

De gule er områder som er forventet ferdig om kort tid. Telenor og NTE leverer fiber i hver sine områder.

Rødt: Planlagte områder vi har levert søknader til fylkeskommunen om støtte til. Vi vil få svar i løpet av oktober/november.

Blå felter er områder leverandører har bygd ut på eget initiativ. Her er det flere enn merket av i kartet - det er opp til dem selv å registrere i databasen.

Kart med oversikt over bredbåndsutbygging

Nye samtaler om utbygging av mobilnettet

Dekningskartet fra Telenor for Midtre Gauldal har fortsatt mange grå og hvite felter, som indikerer dårlig til ingen dekning. Geografien vår må ta noe av skylda for det - trange og svingete daler gjør det krevende å få fram signaler.

Dekningskart Telenor

Utbygging av mobilnett er også kommersielt drevet, det vil si at den er avhengig av at leverandørene ser det lønnsomt å bygge ut. Men også her har fylkeskommunen en aktiv rolle for å gi mobildekning der det ikke skjer noen utbygging i kommersiell regi. 

Vi planlegger for nye samtaler med fylkeskommune og leverandører om bedre dekning i vår kommune etter ferien.

Dekningskart Teila

Dekningskart Ice