Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Midtre Gauldal får høyhastighetsbredbånd og 5G

Midtre Gauldal kommune har inngått avtale med Telenor om utbygging av høyhastighetsbredbånd til innbyggere og næringsliv. I tillegg oppgraderes mobilnettet til 5G.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 06.06.23

Illustrasjonsbilde
Foto: Joel Tinner på Unsplash.com

Samtidig er oppryddingsarbeidet i gang etter kobbernettet som ble stengt for Telenors egne kunder ved årsskiftet 2022-2023.

Midtre Gauldal har inngått kontrakt med Telenor for fiberutbygging som gir høyhastighetsbredbånd til innbyggere og næringsliv. I Midtre Gauldal starter utbyggingen av 210 adresser i Singsås, Forbygda, E6 Soknedal sør.

- Viktig for næringsutvikling og bolyst

– Vi starter utbyggingen allerede i år, og skal være ferdig i løpet av neste år, forteller Arne Quist Christensen, moderniseringsdirektør i Telenor Norge. Han legger til at dette er et samarbeid mellom kommunen, fylkeskommunene med statlige tilskuddsmidler.

– Vi ser at tilgang til høyhastighetsbredbånd er stadig viktigere for næringsutvikling og bolyst i distriktene, sier Christensen. 

Moderniseringsdirektør Arne Quist Christensen i Telenor
Moderniseringsdirektør Arne Quist Christensen i Telenor.

Rydder bort 100 år gammel kobberhistorie

I 2022 stengte Telenor det gamle kobbernettet for egne kunder og flyttet dem over på nye, mer robuste og moderne løsninger på fiber og mobil.

– Vi er i gang med å rydde opp i linjenettet som ikke lenger er i bruk også i Osen. Etter krav fra myndighetene, må Telenor likevel opprettholde linjenettet og bredbåndssentraler for kunder i selskaper som har leid seg inn i kobbernettet, frem til høsten 2025. Dessuten er en del av stolpene med kobber gjenbrukt til framføring av fiberkabler, og vil derfor bli stående. Opprydningen vil ta tid, men vi skal rydde opp. Miljøhensyn og ressursgjenvinning vil være førende i dette arbeidet, og gammelt utstyr ivaretas og gjenbrukes, sier Quist Christensen.

Oppgraderer mobilnettet til 5G

Telenor er også godt i gang med 5G-utbyggingen, som om kort tid vil resultere i høyere fart og bedre dekning for privatkunder og næringsliv. 5G-eventyret startet i Trøndelag da den første 5G-basestasjonen ble åpnet i Trondheim i mars 2020.

Når vi oppgraderer mobildekningen kan vi ta i bruk mobilnettet på nye måter. Den lynraske nettilgangen man får med Telenors 5G er spesielt viktig for oppgaver som krever høy kapasitet og lav forsinkelse på dataoverføringer.

– Telenor investerer om lag 6 milliarder kroner årlig i utbygging, og vi bygger mer kapasitet per basestasjon enn andre mobiloperatører i Norge. Vi har landets største mobilnett med langt flere basestasjoner enn nærmeste konkurrent. For oss er det viktig å sikre hele Norge god dekning uavhengig av hvor man bor, sier dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor.

God digital infrastruktur er viktig for oss

Vi er glade for å få denne avtalen i havn. I dag er høyhastighetsbredbånd nærmest en nødvendighet for privatpersoners egen aktivtet, og en betingelse for at næringsliv skal kunne operere fra grendene i Midtre Gauldal.