Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Dette åpner i Midtre Gauldal etter 7. mai

Til nå har grensene for hvor mange som kan være samlet ligget på fem personer. Den nye grensen er på 20 personer. Kravet er at vi fortsatt holder en meters avstand.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 08.05.20

Skoleåpning

Alle elevene i grunnskolen (1.-10.) ønskes velkommen tilbake til skolen neste uke! Mer detaljert informasjon finner du her.

Kulturskole og kino

Rådhuset 

Svømmehall og idrettshall

Det må vi diskutere over helgen. Vi har det ikke helt klart i dag hvordan vi skal håndtere smittevernet, ei heller har vi oversikt over behovet fra skolene ennå.

Fotball!

Barne og ungdomsfotballen har fått nye retningslinjer som blant annet åpner for at flere får trene sammen. Det er foreløpig bare kunstgressbanene som er spillbare. Vi antar sportklubber og trenere allerede har begynt å forberede seg.

Omsorgssentra og sykehjemmet

Her bor mange i risikogruppen, men vi ser på muligheter for å lette på tiltakene slik at beboere og pårørende kan treffes igjen. Rutiner for besøk vil komme ut i neste uke!

Mens du venter på det, kan kan du snakke direkte digitalt med dine på alle omsorgsinstitusjonene våre: Sykehjemmet og alle tjenestesentra har nettbrett. 

Hvordan avtale videotreff:

Du bruker appen Messenger, søker opp "Pårørendekontakt Midtre Gauldal kommune" og sender ei melding.

Den som mottar samtalen må godkjenne første gang dere har en samtale. Dette kan de ansatte og kan veilede deg hvis du trenger det. Dere avtaler et tidspunkt som passer begge parter og så er dere igang, med lyd og ikke minst bilde :)

Her er reglene som gjelder fra 7. mai:

  • Anbefalt størrelse på grupper i private sammenhenger økes fra fem til maksimalt 20 personer, forutsatt at man kan holde minst én meter avstand.
  • Dette innebærer også at treninger og annen organisert idrettsaktivitet kan gjennomføres for inntil 20 personer som holder minst én meter avstand.
  • Idrettshaller kan åpne. Det er forbud mot bruk av garderober i idrettshaller.
  • Det tillates arrangementer med inntil 50 deltakerne på offentlig sted, der deltakerne kan holde minst én meter avstand til hverandre og der det er en ansvarlig arrangør. Dette gjelder alle typer arrangementer.
  • Forbudet mot utenlandsreiser for helsepersonell oppheves. Utenlandsreiser frarådes fortsatt. Personer som har vært i utlandet, må i karantene ved hjemkomst.
  • Befolkningen må være forberedt på at reisekarantene kan vare over sommeren. •
  • Karanteneplikten endres fra 14 til 10 døgn. Personer som har hatt nærkontakt inntil 48 timer før en bekreftet smittet person fikk de første symptomene, skal i karantene. Man skal fortsatt i karantene hvis man har vært i kontakt med smittede personer med mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter.
  • Det gis unntak fra karanteneplikten i seks måneder for personer som har gjennomgått infeksjon med SARS-CoV-2.
  • Arbeidsgivere bør sikre at de ansatte kan holde en avstand på minst én meter i hele arbeidstiden. I områder av landet der de ansatte er avhengig av å bruke offentlig transport, oppfordres arbeidsgivere å legge til rette for hjemmekontor og elektronisk møtevirksomhet i så stor grad som mulig. Dette gjelder særlig i Oslo-området og i andre byer med press i kollektivtrafikken.

(Kilde: NRK.no: https://www.nrk.no/norge/regjeringen-med-plan-om-a-apne-norge-_-skolene-apner-mandag-1.15008785)