Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Nå åpner vi skolene for alle elever i 1.-10. klasse!

Vi ønsker alle elever i grunnskolen velkommen tilbake til skolen!

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 08.05.20

skole
Endelig kan vi treffe elevene våre igjen!

Gleden var stor da regjeringen i går kveld meldte at alle skolene kan åpne igjen fra og med mandag 11. mai! 

Vi er veldig glade for at elever og ansatte i skolen nå skal møtes, og for at vi er enda litt nærmere en hverdag som ligner mer og mer på den vi har vært vant med fra før.

Skolene i Midtre Gauldal har planlagt denne åpningen i lang tid

Det betyr at det meste allerede er på plass. Det er likevel slik at det er ulike behov på skolene med tanke på de forberedelsene som skal gjøres for å ivareta smittevernreglene. Av den grunn vil oppstartsdagen for elevene i Midtre Gauldal variere noe.

Slik åpner barneskolene for mellomtrinnselevene (5.- 7. trinn)

Den enkelte skole vil gi utfyllende informasjon om åpningen av skolene på sine hjemmesider og i sine informasjonskanaler.

Budal skole

  • Mandag 11. mai, for alle elevene

Singsås skole

  • Mandag 11. mai, for alle elevene

Soknedal skole 
Det er behov for å bruke mandagen til blant annet ommøblering, da de eldste elevene i en periode skal benytte andre rom enn de vanlige klasserommene sine.

  • Tirsdag 12. mai, for alle elevene.

Støren barneskole
Skolen bruker mandagen til ommøblering og innredning av alternative klasserom for undervisningen for elevene på mellomtrinnet.

  • Tirsdag 12.mai, for alle elevene

Slik åpner ungdomsskolen for ungdomstrinnselevene (8. – 10.trinn)

For å ivareta smittevernhensyn for elevene på ungdomstrinnet, vil skolen den første tiden, organisere opplæringen slik at elevene får halvt om halvt med undervisning på skolen og digital hjemmeundervisning. Den første uka skal alle elevene være på skolen i to dager, og alle skal ha hjemmeundervisning i to dager. Elevene vil få informasjon om hva som gjelder for den enkelte. Ordningen vil evalueres fortløpende.

  • Tirsdag 12. mai (hjemmeskole/på skolen)

Skoleskyss

Det er AtB som sørger for skoleskyss til elevene. Kommunen har hatt, og har, tett kontakt med AtB for å avklare skysstilbudet. AtB arbeider med å finne løsninger som ivaretar smittevernhensyn. I noen tilfeller innebærer dette at de må sette opp flere busser på enkelte ruter. Per nå har vi ikke fått den endelige informasjonen fra AtB som beskriver hvordan dette blir, men ut fra den informasjonen de har gitt så langt skal dette være på plass, og innenfor smittevernkravene som er satt, innen skolestart.

NB! Det er viktig å merke seg at det kun vil være elever som har rett til skyss som vil kunne benytte seg av skolebusstilbudet.

Vi er veldig glade for at vi har kommet dit vi har kommet!

Elever, foresatte, ansatte og ledere på de ulike skolene har vist en fantastisk raushet, kreativitet og innsats i alle de åtte ukene stengingen av skolene har vært en realitet. Skole er likevel best når vi alle får møtes for å prate, le, leke og lære sammen. Nå gleder vi oss veldig til å ha alle elevene på plass igjen. Vi vil benytte anledningen til å oppfordre dere alle om å repetere og overholde smittevernregler både på skolen, på skoleveien, på skolebussen og på fritiden. Hvis alle er flinke og gjør så godt de kan for å overholde reglene, kommer dette til å gå veldig bra.