Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Bli med på å utvikle Midtre Gauldal!

KORONA: informasjon - bestill test - vaksinasjon

informasjon / information / informacja

Midtre Gauldal kommune er i gang med et arbeid for å se på utviklingsmuligheter for samfunns- og næringslivet i kommunen. Vi ønsker innspill fra deg - svar på den korte spørreundersøkelsen vår!

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 18.03.21

Miljøgata i Soknedal
Soknedal sentrum var plutselig i en ny situasjon da ny E6 ble åpnet. Hvilke utfordringer og muligheter åpnet seg her?

For å mobilisere engasjement i kommunen vår og få viktige innspill, går vi ut nå før påske med en spørreundersøkelse som alle kan delta på. Vi skal intervjue næringslivet også. 

Etter påske blir det et digitalt folkemøte for alle som bor og virker i Midtre Gauldal (vi kommer tilbake med dato og opplegg for dette). 

Trenger fokus på vekst og arbeidsplasser

Bakgrunnen for arbeidet er at kommunen trenger fokus på vekst og arbeidsplasser som følge av hjørnesteinsbedriften Norsk kylling flytter ut av kommunen. Et viktig område i dette arbeidet er satsingen på å bli regional omstillingskommune, som er en ekstraordinær satsing i samarbeid med Innovasjon Norge og Trøndelag fylkeskommune for kommuner som mister en stor del av arbeidsplassene.

  • Hvordan skal vi skape nye og sikre eksisterende arbeidsplasser?
  • Hvordan sikre et mer robust og variert næringsliv?
  • Hvordan få til økt utviklingsevne hos næringsliv og kommunen?

Les mer om arbeidet her

Vi inviterer alle til å bidra 

Ta deg tid til å svare på den korte SPØRREUNDERSØKELSEN

Fristen for svar er 31. mars.

Kontaktperson her er
næringsrådgiver Knut Magne Lundemo, 
kmlund@midtre-gauldal.kommune.no
926 40 024