Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Bli kjent med rådet vårt

Dette er representantene i Rådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne. Bruk dem gjerne!

Nyhet Publisert av Marthe Eid , 08.05.24

Her er noen av medlemmene i Rådet: Anne Marie Samset, Atle Tilseth, Jorid Endal Bjørnevold og Kristin Gunhildsøien. Foran: Kjetil Olsen
Noen av medlemmene i Rådet: Anne Marie Samset, Atle Tilseth, Jorid Endal Bjørnevold og Kristin Gunhildsøien. Foran: Kjetil Olsen

- Vi har en rådgivende funksjon opp mot kommunestyret, og ellers det som rører seg i organisasjonen. Vi kan og skal komme med råd og innspill, forteller Jorid Endal Bjørnevold.

Hun er leder for rådet, som velges for valgperioden. Det vil si fra høsten 2023 til valget i 2027. Les om våre styrer, råd og utvalg

Omvisning

Bildene i saken er fra 24. april, da rådet var på besøk og omvisning på helsesenteret på Støren. De var innom alle avdelingene og kjøkkenet. Aktivitør Berit Engesmo, enhetsleder Ingeborg Vongraven og kommunalsjef Grethe Ellerås var med på runden.

Bilde fra da rådet hadde omvisning på helsesenteret på Støren 24. april.
24. april fikk rådet omvisning på helsesenteret på Støren. 

Dette er medlemmene i rådet:

  • Jorid Endal Bjørnevold (leder)
  • Kristin Gunhildsøien (nestleder)
  • Kjetil Olsen
  • Anne Marie Samset
  • Ragnar Wisløff

Atle Tilseth og Oddbjørn Gylland er vararepresentanter.

Representerer brukergrupper

Rådet er et brukerråd, og representerer ulike brukergrupper. Handikapforbundet, Mental Helse, Landsorganisasjonen for hjerte- og lungesyke og sanitetsforeningene i kommunen har kommet med sine innstillinger til hvem som kan representere dem i rådet.

Rådet skal være med inn i alle plansaker, og skal rådføres og høres i saker som er relevante for dem.

- Egentlig det aller meste. Alt fra byggesaker til økonomiplan og alle planer innen helse. På mange måter er vi med fra vugge til grav, sier Bjørnevold.

- Kom med innspill til oss!

De ønsker at innbyggerne i Midtre Gauldal skal kjenne til at de er her, og at de er her for innbyggerne.

- Jeg tror ikke så mange vet at vi finnes. Vi ønsker at folk kommer med innspill til oss. Det er derfor vi er her. Vi er stemmen deres.