Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Oversikt over folkevalgte i forskjellige styrer, råd og utvalg, inkl fjellstyrer perioden 2023-2027

Oversikten er ikke komplett ennå, men oppdateres etterhvert som vervene faller på plass.

Formannskapet

Medlemmer 2023-2027

Trude Solem Heggdal (Ap)
Stian Engen (BL)
Torstein Rognes (Ap)
Kristin Stornes (BL)
Kenneth Moe (Sp)
Lise Sundli (SP)
Anna Therese Flatmo (H)

Vara i rekkefølge:

Flertallsgruppa (AP og BL):
1. Jon-Åge Thorsø Rogneslien (BL)
2. Anneli Berg Aasenhus (Ap)
3. Olav Edvin Heggvold (BL)
4. Gunn Randi Enodd (Ap)
5. Brit Inger Aune (BL)       
6. Niels Arne Balstad (AP)

Samarbeidsgruppa (Sp, H, Krf):
1. Magnar Kosberg (KRF)
2. Ann-Iren Rønningsgrind (Sp)
3. Roger Refseth (H)
4. Sara Solem (Sp)
5. Nina Pallin Lorier (H)

Medlemmer i formannskapet 2023-2027

 

Utvalg for næring, plan og miljø  (NPM)

Medlemmer 2023-2027

Olav Edvin Heggvold (BL)   -  Leder
Niels Arne Balstad (AP)       -  Nestleder
Eva Karin Aune (BL)
Lars Gunnar Storli (SP)
Roger Refseth (H)

Vara i rekkefølge:

Flertallsgruppa (AP og BL):

1. Per Kosberg (AP)
2. Siri Singsaas (BL)
3. Siri Jonli Tangstad (AP)
4. Lise Solberg Wæraas (BL)
5. Sivert Garli (AP)

Samarbeidsgruppa (Sp, H, Krf):

1. Ann-Iren Rønningsgrind (SP)
2. Rune Folgerø (H)
3. Kari Dagrunn Digre (KRF)
4. Maja Enlid (SP)

Medlemmer i Utvalg for næring, plan og miljø 2023-2027

Utvalg for helse, oppvekst og kultur  (HOK)

Medlemmer 2023-2027

Gunn Randi Enodd (AP)    - Leder
Brit Inger Aune (BL)           - Nestleder
Anneli Berg Aasenhus (AP) 
John-Åge Thorsø Rogneslien (BL) 
Sara Solem (SP) 
Magnar Kosberg (KRF) 
Nina Pallin Lorier (H)

Vara, i rekkefølge:

Flertallsgruppa (AP og BL):

1. Anders Malum (AP) 
2. Siv Anita Nerøien Løvø (BL) 
3. Åge Westrum (BL)
4. Jens Olav Hov (AP) 
 5. Arild Haanshus (BL) 
6. Trond Erik Holshaug (AP)

Samarbeidsgruppa (Sp, H, Krf):

1. Ann-Iren Rønningsgrind (SP) 
2. Roger Refseth (H)
3. Kari Dagrun Digre (KRF)
4. Maja Enlid (SP)
5. Rune Folgerø (H)

Medlemmer i Utvalg for helse, oppvekst og kultur 2023-2027

Kontrollutvalget

Kontrollutvalget er kommunestyrets kontrollorgan. Utvalget skal bl.a. føre kontroll med kommunens forvaltning og på den måten bidra til at innbyggerne har tillit til kommunen.

Medlemmer 2023 - 2027

Kontrollutvalgets medlemmer:
Gerrit Andre Pallin Lorier (H), leder
Anita Krigsvoll (Sp), nestleder
Harald Rognes (Pp)
Helge Malum (KrF)
Per Ingar Almås (Bl)

Varamedlemmer for SP, H og KrF:
1. Wenche Kristine Dahle (KrF)
2. Kjell Edvin Stenbro (Sp)
3. Kristin Margrete Gunhildsøien (H)
4. Eivind Refseth (KrF)
5. Guri Margrete Solberg (Sp)

Varamedlemmer for BL og AP:
1. Jorid Endal Bjørnevoll (Ap)
2. Inger Jorid Lium (Ap)
3. Aina Bogen (Ap)
4. Edd Robert Stenbro (Bl)

Les mer her - Kontrollutvalgets hjemmeside med møtedokumenter

Plan og byggekomite for offentlige bygg

Plan- og byggekomite for offentlige bygg nedlegges og komiteens oppgaver er overført til formannskapet.

Klagenemd

Faste medlemmer  2023-2027

Personlig vara

Kåre Merket (AP) - leder 

Magnus Husby (AP)

Per Ingar Almaas (BL)

Svenn Ola Krognes (BL)

Tone Inga Braseth (Sp)

Odd Vårvik (Sp)

Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne

Faste representanter 2023-2027:

Jorid Endal Bjørnevold (leder)

Kristin Gunhildsøien     (nestleder)

Kjetil Olsen

Anne Marie Samset

Ragnar Wisløff

Vararepresentanter 2023-2027:

1.vara  Atle Tilseth

2.vara  Oddbjørn Gylland

Ungdomsråd

2023-2027

Medlemmer:

  • Ingebjørg Rønning Haueng (Singsås)
  • Ingeborg Roen Kjøtrød (Soknedal)
  • Ehab Omar (Støren)
  • Edvard Rise (Soknedal)
  • Alva Kosberggrind Enodd (Støren/Soknedal)
  • Endre Bakken (Budal)
  • Sigurd Rise (Soknedal)
     

Koordinator/kontakt: Monica Hesthagen Broen
 

Budal Fjellstyre

2023-2027: 

Faste medlemmer:                        Personlig vara:               
Terje Tovmo (leder) Vegar Enlid
Nils Olav Storrø (nestleder) Anita Wanvik Enlid
Jorid Bjørnevold Magne Storlimo
Jens Olav Hov Linn Bøhle
Anita Krigsvoll Helge Bjerkset

Singsås Fjellstyre

2023-2027: 

 
Faste medlemmer:                         Personlig vara:              
Thomas Talsnes (leder) Jens Sandrød
Odd Torolf Lein (nestleder) Anders Malum
Sverre Almås Kristin Stornes
Brit Dragåshaug Arne Malum
Kjerstin Digre Kosberg Camilla Fyhn

Soknedal Fjellstyre

2023-2027: 

Faste medlemmer:                          Personlig vara:                 
Jo Erik Heggvold (leder) Hege Stolpnes
Torkild Holte Fledsberg (nestleder) Oddveig Børset 
Trond Erik Holshaug Ola Andre Aasenhus
Vibeke Wæraas Sigbjørn Haukås
Anne Sundli Oddveig Fagerbekk

Sakkyndig takstnemnd for eiendomsskatt

Faste medlemmer 2023-2027
John Åge Thorsø Rogneslien
Hege Stolpnes 
Roger Refseth 

Som leder velges: John Åge Thorsø Rogneslien
Som nestleder velges: Hege Stolpnes 

Vara i rekkefølge
1.    Olav Edvin Heggvold 
2.    Anders Børset
3.    Anna Therese Flatmo

 

Sakkyndig klagenemnd for eiendomsskatt

Faste medlemmer 2023-2027
Niels Balstad
Torill Haugeng
Kari Øverås Sandrød

Som leder velges: Niels Balstad
Som nestleder velges: Torill Haugeng 

Vara i rekkefølge
1.    Torstein Rognes 
2.    Svenn Ola Krognes
3.    Bjørn Hovstad 

Representant til utvalget som oppnevner meglere til konfliktråd

Kommunestyret velger følgende representant til utvalget som oppnevner meglere til konfliktråd for valgperioden 2023 - 2027: 

Egil Skjervold

Representant til styret i Singsås Vannverk 

Kommunestyret velger følgende representant til styret for Singsås Vannverk for valgperioden 2023 - 2027: 

Representant: Tove Beate Haugen
Vara: Kristin Stornes  

Representant til Villreinnemda for Forollhogna villreinområde

Representant  for 2023-2027:  Olav Edvin Heggvold
Vara:  Kjell Edvin Stenbro

Utsending til Representantskapet Interkommunalt arkiv IKS

Kommunestyret velger følgende utsending til representantskapet Interkommunalt arkiv IKS for valgperioden 2023 - 2027: 

Representant             
Tore Wolden   

Vara i rekkefølge
1.    Anita Enlid 
2.    Reidun Laache

Generalforsamling i Soknedal Sparebank

Kommunestyret velger følgende representanter til Generalforsamling i Soknedal sparebank for valgperioden 2023 - 2027: 

Representant:  Hege Stolpnes 
Vara:  Vibeke Wæraas

TV-aksjonen

Kommunestyret velger følgende komite for TV-aksjon for valgperioden 2023 - 2027: 

Ikke valgt enda

Klageorgan ReMidt

Kommunestyret velger følgende representant/vararepresentant til klageorgan ReMidt for valgperioden 2023 - 2027: 

Representant:  Svein Fløttum 
               Vara: 
1. Varaordfører
2. Magnar Kosberg 
 

Legatstyre 

Kommunestyret velger følgende legatstyre for valgperioden 2023 - 2027: 

Representanter:                        
Brit Inger Aune                 
John Åge T. Rogneslien         
Gunn Randi Enodd

Vara i rekkefølge:
Magnar Kosberg
Kenneth Moe
Sara Solem      

Leder :  Brit Inger Aune
Nestleder :  Gunn Randi Enodd

Representant til brukerutvalg legevakta og KAD

Kommunestyret velger følgende representant for brukerutvalg legevakta og KAD for valgperioden 2023 - 2027: 

Representant:                                 Vara:
Anders Malum                                 Ann Iren Rønningsgrind

Samarbeidsutvalg for den enkelte skole/barnehage

Kommunestyret velger følgende representanter til samarbeidsutvalgene for den enkelte skole/barnehage for valgperioden 2023 - 2027: 

Støren barneskole:  Gunn Randi Enodd                Vara: Åge Westrum
Støren barnehage:  John Åge T. Rogneslien          Vara: Arild Haanshus
Soknes barnehage:  Anneli Berg Aasenhus           Vara: Anders Malum
Soknedal oppvekst: Brit Inger Aune                       Vara: Trond Erik Holshaug
Singsås oppvekst:   Magnar Kosberg                      Vara: Kari Dagrun Digre
Budal oppvekst:      Sara Solem                              Vara: Maja Enlid
Støren ungdomsskole: Nina Pallin Lorier               Vara: Siv Anita Nerøien Løvø

Deltaker i vannregionutvalget (VRU) og vannområdeutvalget (VOU)

Kommunestyret velger følgende deltaker i vannregionutvalget (VRU) og vannområdeutvalget (VOU) for valgperioden 2023 - 2027: 

Fast medlem:  Per Kosberg        
Vara:  Ola Rogstad 

Gauldal videregående skole, skoleutvalg

Kommunestyret velger følgende medlem til skoleutvalget – Gauldal videregående skole for valgperioden 2023 - 2027: 

Fast medlem:  Ordfører (Trude Heggdal)          
Vara:  Mindretallsleder (Kenneth Moe)

FV30 samarbeidsforum

Kommunestyret velger følgende medlem til FV30 samarbeidsforum for valgperioden 2023 - 2027: 

Fast medlem: Ordfører (Trude Heggdal)              Personlig vara: Varaordfører (Stian Engen)           
Fast medlem: Mindretallsleder (Kenneth Moe)    Personlig vara: Anna Therese Flatmo

Navnekomite

Kommunestyret velger følgende navnekomite for valgperioden 2023 – 2027:

Faste medlemmer:                          Personlig vara:                 
Ola Tovmo Jarle Hindbjørg
John Birker Krokan Bjørn Vinsnesbakk
Siri Fossum Ola Eivind Aas
Ola Haukdal Kari Haukdal

 

Driv HMS 

Kommunestyret velger følgende politiske representant som skal være til stede på årsmøtene i Driv HMS valgperioden 2023 - 2027:

Representant: Eva Karin Aune 
 

Valg av faste møtefullmektiger i forliksrådet 

Kommunestyret velger følgende faste møtefullmektiger i forliksrådet 01.01.24 – 31.12.27:

Representanter
Anita Wanvik Enlid 
Tore Wolden 
Stine Skårvold 

Valg på nytt styre i Midt-Norge 110-sentral IKS

Alf-Petter Tenfjord (kommunedirektør)
Politisk rep. ikke valgt

Representant til Styringsgruppa for regional plan Forollhogna villreinområde

Kommunestyret velger følgende representant til styringsgruppa for regional plan Forollhogna
villreinområde for valgperioden 2023-2027:

Representant: Ordfører Trude Heggdal
Vara: Mindretallsleder Kenneth Moe
 

Kontrollutvalgsekretariatet Midt-Norge IKS

Fast medlem:      Varaordfører Stina Engen
Varamedlem:  
1. Ordfører Trude Heggdal
2. Mindretallsleder Kenneth Moe
 

Valgutvalg 2023-2027

Medlemmer i valgutvalget:

Formannskapets medlemmer
Magnar Kosberg (KRF)
Harald Rognes (PP)
Som leder velges Ordfører Trude Heggdal
Som nestleder velges Varaordfører Stian Engen

Det er valgt følgende vara i rekkefølge:

Bygdelista:
1. Olav Edvin Heggvold (BL)
2. Jon-Åge Thorsø Rogneslien (BL)
3. Brit Inger Aune (BL)
4. Eva Karin Aune (BL)

Arbeiderpartiet:
1. Gunn Randi Enodd (Ap)
2. Niels Arne Balstad (Ap)
3. Anneli Berg Aasenhus (Ap)
4. Sivert Garli (Ap)

Senterpartiet:
1. Sara Solem (Sp)
2. Lars Gunnar Storli (Sp)
3. Ann-Iren Rønningsgrind (Sp)
4. Sivert Moen (Sp)

Høyre: 
1. Nina Pallin Lorier (H)
2. Roger Refset (H)
3. Rune Folgerø (H)

Kristelig Folkeparti:
1. Kari Dagrun Digre (Krf)
2. Helge Malum (Krf)
3. Haldor Sandrød (Krf)

Pensjonistpartiet:
1. Ragnar Wisløff (PP)
2. Greta Bonesvoll (PP)
3. Anne Marie Wike (PP)

Valgstyre

Valgstyret skal bestå av formannskapets medlemmer supplert med de partiene i kommunestyret som ikke er representert i formannskapet.
For perioden 2023-2027 gjelder dette:

Formannskapet
Magnar Kosberg (Krf)
Harald Rognes (PP)

Leder: Ordfører Trude Heggdal
Nestleder: Varaordfører Stian Engen
Ved behov utpeker partiene selv personlige vara blant kommunestyrets medlemmer eller varamedlemmer.

Medlemmer i Trondheimsregionen 

For 2023 - 2027:

Medlem:  Ordfører Trude Heggdal                Personlig vara: Varaordfører Stian Engen
Medlem:  Mindretallsleder Kenneth Moe      Personlig vara:  Anna Therese Flatmo
 

Medlemmer i region Trøndelag Sør

For 2023 - 2027:

Medlem:  Ordfører Trude Heggdal                Personlig vara: Varaordfører Stian Engen
Medlem:  Mindretallsleder Kenneth Moe      Personlig vara:  Magnar Kosberg

Administrasjonsutvalget

For 2023 - 2027
Adm.utvalget skal bestå av 5 medlemmer tilsammen. 3 politisk valgte og 2 medlemmer fra fagforeningene.

Faste medlemmer (politisk valgt):
Paula Forodden (BL) - leder
Sivert Garli (AP) - nestleder
Sivert Moen (SP)Vara i rekkefølge (politisk):

Flertallsgruppa AP og BL
1. Endir Hadzalic (AP)
2. Anne Grethe Leraand (BL)
3. Even Vongraven (AP)
4. Siv Anita Nerøien (BL)

Samarbeidsgruppa Sp, H, Krf
1. Anna Therese Flatmo (H)
2. Svein Fløttum (Sp)
3. Magnar Kosberg (KRF)

Faste medlemmer fra arbeidstakerorganisasjonene:
Anne Lise Klemmetvoll
Gunnhild Kjelstad

Vara i rekkefølge:

Margrethe S. Fløttum
June Hermo

Representasjon/deltakelse der kommunen har eierskap/interesser 2023-2027

Representanter til KS

Utsendinger:

Representant: Ordfører Trude Heggdal                      Personlig vara: Varaordfører Stian Engen

Representant: Mindretallsleder Kenneth Moe            Personlig vara:  Anna Therese Flatmo
 

Representantskapet i Gauldal Brann og Redning IKS

Medlem: Ordfører Trude Heggdal              Personlig vara i rekkefølge: 1. Varaordfører Stian Engen   2. Kristin Stornes

Medlem: Mindretallsleder Kenneth Moe    Personlig vara  i rekkefølge: 1. Anna Therese Flatmo         2. Magnar Kosberg
 

Representantskapet i Remidt IKS

Medlem: Ordfører Trude Heggdal
Vara:
1. Varaordfører Stian Engen

2. Mindretallsleder Kenneth Moe
 

Nasjonalparkstyret for Forollhogna Nasjonalpark

Medlem: Ordfører Trude Heggdal
Vara: Sivert Moen
 

Generalforsamling i Trønderenergi

Medlem: Ordfører Trude Heggdal    |   Vara: Varaordfører Stian Engen
 

Generalforsamling i Gaulasenteret

Medlem: Ordfører Trude Heggdal    |   Vara: Varaordfører Stian Engen
 

Generalforsamling i Midt Energi

Medlem: Ordfører Trude Heggdal    |   Vara: Varaordfører Stian Engen
 

Årsmøte Revisjon Midt-Norge SA

Medlem: Ordfører Trude Heggdal    |   Vara: Varaordfører Stian Engen
 

Representantskapet for Kontrollutvalgssekretariatet Midt-Norge IKS

Medlem: Ordfører Trude Heggdal
Vara:
Varaordfører Stian Engen
Mindretallsleder Kenneth Moe
 

Medlem 110 sentralen IKS

Medlem: Ordfører Trude Heggdal
Vara:
Varaordfører Stian Engen
Mindretallsleder Kenneth Moe
 

Medlem Kirkelig fellesråd

Medlem: Varaordfører Stian Engen    |   Vara: Ordfører Trude Heggdal
 

Representantskapet i plankontoret kommunalt oppgavefellesskap 2023-2027

Representant: Ordfører Trude Heggdal    |     Vara: Varaordfører Stian Engen