Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Arbeidet med Støren Sør håndteres nå av kommunen  

Torsdag 15. juni vedtok kommunestyret enstemmig å legge ned Midtre Gauldal Utvikling KF. Ansvar og oppgaver flyttes til kommuneadministrasjonen.  Men - alt arbeid og aktiviteter for å lykkes med vårt mål om å utvikle bolig- og næringsareal, inkludert Støren Sør, fortsetter med uforminsket styrke. 

Nyhet Publisert av Marthe Eid , 16.06.23

Bilde av området Støren Sør.
Bilde av området Støren Sør.

Det som nå endres er organiseringen. Dagens Midtre Gauldal utvikling KF (kommunalt foretak) legges ned, men kommunestyret er tydelig på at kommunens mål om attraktivitet, bolig- og næringsutvikling består. Kommunen holder også trykket oppe rundt Støren Sør, og skal ivareta kommunens interesser i Gaula senter og utleie til Støren treindustri.  

-  Vi holder trykket oppe på dette viktige arbeidet, noe som også ble understreket av kommunestyret. Støren Sør, økt attraktivitet i bolig og næring er et langsiktig arbeid med mål om å utvikle Midtre Gauldal. Dette skal vi lykkes med, sier ordfører Sivert Moen.

Dette skjer nå:  

Kommunestyret har i sine møter 20. april, 25. mai og torsdag 15. juni, behandlet saker om avklaringer av viktige spørsmål rundt Støren Sør, som styret i Midtre Gauldal KF hadde bedt om. Dette gjelder tilførsel av kapital til å dekke renter på lån, håndtering av gjeld, betingelser for drift og videre utvikling av foretaket.  

Kommunestyret vedtok 15. juni:  

  • Midtre Gauldal utvikling KF legges ned 

  • Oppgaver og ansvar flyttes inn i kommuneadministrasjonen. Dette blir dermed som alle andre oppgaver. Kommunedirektøren har ansvaret, og er underlagt folkevalgt styring   

  • Formannskapet får i oppgave fra kommunestyret å være tett på styringen, og vil allerede i august få en sak fra kommunedirektøren på hvordan kommunen nå skal rigge seg for å løse oppdraget 

  • Kommunen vi løse alle oppgaver selv på kort sikt, men vil også jobbe med å se på hva som er fornuftig organisering over tid. Dette vil det være de folkevalgte som bestemmer 

Endringer  

Midtre Gauldal utvikling KF har vært et heleid kommunalt foretak, som i sine vedtekter skal utvikle, eie og forvalte grunn og lokaler for nærings- og boligutvikling i Midtre Gauldal. Støren Sør har vært én stor oppgave, men ikke den eneste. Et kommunalt foretak er en selskapsform som er en del av kommunen (ikke et selvstendig rettssubjekt), tilpasset forretningspreget drift.  

Før saken kom til politisk sluttbehandling, valgte styret i det kommunale foretaket å trekke seg. Nylig ble det også klart at daglig leder har valgt å si opp sin stilling. Dette valgte kommunestyret å ta til etterretning. 

Endringen som kommunestyret nå har gjort gjelder organisering av arbeidet. Alle mål, oppgaver, aktiviteter som har ligget under Midtre Gauldal Utvikling KF består, men det vil være kommuneadministrasjonen som utfører dem. Alle oppgaver som er viktig for å skape samfunnsutvikling vil bli satt i sammenheng, og kommunen og omstillingsprogrammet SPIR er godt koordinert.  

Hva gjelder nå? 

- Kommunestyrets oppdrag og forventning er klar, og er som før; vi skal skape flere arbeidsplasser og sørge for at vi blir flere som bor i Midtre Gauldal. Midtre Gauldal utvikling KF har vært en av flere brikker i dette, og vi skal nå finne nye måter å løse disse oppgavene på, sier kommunedirektør Alf-Petter Tenfjord. 

Det er et stort, viktig og krevende arbeid vi står i, gjort enda mer krevende i den tiden vi lever i med krig i Europa, høye renter og tilbakeholdenhet på investeringer i markedet. Samtidig er det mangel på næringsareal. Vi skal lykkes med Støren Sør, men det er et langsiktig arbeid som krever at vi alle – kommunen, næringslivet, politikerne og alle som bor i kommunen vår – jobber sammen.  

Samlet informasjon om Støren Sør finner du på www.mgk.no/storensor. Her har vi en egen spørsmål-svar-side, der vi svarer på ofte stilte spørsmål. Ta også gjerne en titt på omstillingsprogrammet Spirs hjemmesider.

Kontaktpersoner: 

  • Steinar Reinkind, enhetsleder Eiendom- og kommunalteknikk
  • Sivert Moen, ordfører 
  • Alf-Petter Tenfjord, kommunedirektør