Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

4. runde med innsamling av veinavn

Vi har nå delt inn 40 nye adresseparseller som navnekomiteen ønsker innspill på navn til. Adresseparsellene er spredt over hele kommunen.

Nyhet Publisert av Monica Broen , 09.09.20

Ramnåsveien
Foto: Kristin Myklevoll

Både privatpersoner og lag og foreninger er velkomne til å komme med forslag til navn på veier. Hver vei er avgrenset start til slutt og tildelt en adressekode. Denne koden erstattes med et navn når prosessen er over. Kart over de aktuelle veiene finner du i lenken nederst, eller du kan kontakte kommunens servicetorg for å få kartet utskrevet.

Valg av navn:

  • Det viktigste er at navnet gjør det enkelt å finne frem for de som ikke er kjent, med en logisk oppbygging av adressesystemet. Dette kan gå på bekostning av personlige ønsker.
  • For veier som deles med andre kommuner, er det naturlig å samarbeide om navn i den grad det er mulig.
  • Navnet skal være lett å skrive, lese og uttale, og være entydig. Navn som staves ulikt men uttales likt bør unngås. Et navn skal heller ikke gå igjen andre steder i kommunen.
  • Navnet bør bygge på lokale navnetradisjoner, og stavemåten «vei» skal brukes fremfor «veg».
  • Det er lov å være kreativ, navnet må ikke alltid ende med ordet «veien».
  • Det er vanlig å navngi veien etter hvor den ender opp heller enn etter hvor den starter.
  • Oppkalling av nålevende personer er ikke ønskelig.

Skrivemåte reguleres av stedsnavnloven.

Du kan kontakte navnekomiteens medlemmer for dine innspill innen 09.10.20. Denne gangen er det også mulig å registrere forslaget via kartet over parsellene. 

Slik registrerer du forslaget ditt:

1. Klikk på lenken nederst på siden for å se kartet med alle parsellene (veiene). Det er mulig å zoome inn for å se veiene bedre.

2. Trykk på den parsellen som du ønsker å foreslå navn på. Følg deretter lenken som dukker opp på venstre side.

3. Skriv inn forslaget ditt i skjemaet - skriv gjerne navnet ditt også, men det er ikke obligatorisk.

4. Trykk "submit" for å sende forslaget til navnekomiteen. Forslaget blir kun synlig for navnekomiteen.