Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

KORONA: informasjon - bestill test - vaksinasjon

informasjon / information / informacja
vaksine

Midtre Gauldal kommune skal tilby alle innbyggerne i kommunen koronavaksine. I første omgang er det alle over 18 år.

Vi er i gang meg vaksineringa av innbyggerne i Midtre Gauldal. Det er begrenset hvor mange doser vi får hver uke, så det er eldre og andre med størst risiko for alvorlig sykdom som får tilbud om vaksinen først.

Ikke ring legekontoret for å få eller sette deg på venteliste for vaksine:

Kommunen eller fastlegen din kontakter deg dersom og når du er prioritert for tilbud om vaksinasjon. Vi har god oversikt over hvem som bor i kommunen, og du kan være trygg på at du ikke blir glemt eller oversett.

Ofte stilte spørsmål

Hvem er prioritert og får vaksinen først?

Midtre Gauldal kommune følger prioriteringslista regjeringen har gitt, basert på råd fra Folkehelseinstituttet.

Dette er prioriteringsrekkefølgen nå: 

1. Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper

2. Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper

3. Alder 75-84 år 

4. Alder 65-74 år 
OG personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp (merket med * i listen over risikogrupper under)  

5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander (se listen over risikogrupper under)  

6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander 

7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander 

8. Alder 55-64 år 

9. Alder 45-54 år 

​​​​​Les mer på FHI.no​​

Hvem er i risikogruppen?

Personer med følgende sykdommer eller tilstander er definert som medisinske risikogrupper:

 • Organtransplantasjon*  
 • Immunsvikt*  
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år*  
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)* 
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS, Downs syndrom)*  
 • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon*  
 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon  
 • Immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer  
 • Diabetes  
 • Kronisk lungesykdom, inkludert cystisk fibrose og alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året  
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere 
 • Demens  
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)  
 • Hjerneslag  

Annen svært alvorlig sykdom kan også gi økt risiko for alvorlig forløp av covid-19. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av lege.

(Kilde: https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/ )

  Hvor vil vaksineringen foregå?

  Beboere på sykehjem og i omsorgsboliger blir vaksinert der de bor. Øvrige prioriterte grupper blir kalt inn fortløpende og får informasjon om sted når de blir kalt inn.

  Det er ikke avklart hvor vaksineringen vil skje når vi starter med massevaksinasjon av innbyggerne. Vi kommer tilbake til dette senere.

  Koster det penger å vaksinere seg?

  Vaksineringen er gratis.

  Når det gjelder refusjon av reiseutgifter i forbindelse med vaksinering, informerte Helsedirektoratet tirsdag 19. januar om at det vil gå ut informasjon til kommunene om dette i løpet av kort tid.

  Bør jeg egentlig vaksinere meg?

  JA. Vaksinasjon er en av de mest effektive formene for forebygging av smittsomme sykdommer. Hensikten med vaksinasjon mot koronavirusinfeksjon (covid-19) er å forebygge sykdom eller å gjøre sykdomsforløpet mildere uten å bli utsatt for alvorlig bivirkninger.

  All vaksinasjon i Norge er frivillig og du skal være godt informert om alle spørsmål du måtte ha om vaksinen og vaksinering.
  Vi anbefaler denne siden hos Folkehelseinstituttet

  Har vaksinen bivirkninger?

  Alle vaksiner har bivirkninger. De fleste er milde og forbigående. Ingen vaksiner med kjente store og alvorlige bivirkninger blir godkjent for bruk. Sjeldne bivirkninger kan likevel forekomme.

  Når vaksiner utvikles, er målet alltid at vaksinene skal gi best mulig effekt med minst mulig bivirkninger. Selv om man tester de nye vaksinene grundig, vil man aldri kunne sikre seg helt mot sjeldne bivirkninger. Noen bivirkninger oppdages først når vaksinen tas i bruk og gis til mange flere og mer varierte grupper enn i studiene.

  Les mer om bivirkninger på Folkehelseinstituttets nettsider.

  Egenerklæringsskjema

  Du skal fylle ut et egenerklæringsskjema som du tar med når du skal få vaksinen

   

  Nyheter fra Vaksinering mot korona i Midtre Gauldal

  Generell informasjon om vaksinasjonsprogrammet 

  Folkehelseinstituttets nettside: www.fhi.no/kvp  

  Informasjon om vaksinene
  Information about the vaccines in several languages

  Vaksine mot koronavirus - Comirnaty (BioNTech og Pfizer) 
  Vaksine mot koronavirus - COVID-19 Vaccine Moderna