Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

KORONA: informasjon - bestill test - vaksinasjon

informasjon / information / informacja

Du kan søke kommunen om tilskudd til vedlikehold av private veier.

Søknad med navn på veg, kart, opplysninger om veg-forening/kontaktperson sendes skriftlig snarest og innen 1. juli hvert år. Søknad sendes til 

Midtre Gauldal kommune 
EKT 
7290 Støren 

eller 

postmottak@mgk.no