Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

KORONA: informasjon - bestill test - vaksinasjon

informasjon / information / informacja

Stortingsvalget 2021

Stortingsvalget avholdes mandag 13. september 2021. I Midtre Gauldal kommune kan du også stemme søndag 12. september.

Du kan forhåndsstemme fra 10. august til 10. september.

Kommunen tilhører Sør-Trøndelag valgdistrikt ved stortingsvalg. 

Totalt velges det 169 representanter til Stortinget. Ti av disse representantene velges fra Sør-Trøndelag valgdistrikt.

Du finner mer informasjon om stortingsvalget på valg.no

Du finner informasjon om sametingsvalget på sametinget.no

 

Stemme ved stortingsvalg

Stemme ved stortingsvalg.

 

Valgstyret

Valgstyret er ansvarlig i kommunen for gjennomføring av valg.

 

Valgstyret i Midtre Gauldal kommune består av følgende faste medlemmer:

Sivert Moen SP,  leder

Bjørn Egil Enge H, nestleder

Ane Aunøien Moen SP, medlem

Stine Krigsvoll SP, medlem

Svein Ola Krognes BL, medlem

Trude Solem Heggdal AP, medlem

Torstein Rognes AP, medlem

Øystein Digre KRF, medlem

Roger Refseth FRP, medlem