Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Telefon 72 40 30 71

E-post: tove.riseth@mgk.no

Postadresse: Rådhuset, Rørosveien 11 , 7290 Støren

Besøksadresse: Rådhuset, 7290 Støren

Rektor: Tove Riseth 

 

Voksenopplæring har hatt stor oppmerksomhet i Norge i flere tiår. Allerede i 1976 kom lov om voksenopplæring som skulle gi voksne mulighet til å oppdatere og utvikle sin kompetanse.  De siste årene har det vært satt i gang flere tiltak for å styrke kompetanse i den voksne befolkningen.

Les mer på: www.kompetansenorge.no

Midtre Gauldal voksenopplæring tilbyr:

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere ( flyktninger og familiegjenforente)

Spesialundervisning for voksne og andre med varig nedsatt funksjonsevne bosatt i Midtre Gauldal kommune

Opplæring i grunnskolefag/grunnleggende ferdigheter

Veiledning i forbindelse med videre utdanning for voksne

Veiledning i forbindelse med å få godkjent utenlandsk utdanning

Kveldskurs i norsk for nybegynnere

Det faglige ansvaret for lærlinger i Barne - og ungdomsarbeiderfaget

Opplæring av voksne som har behov for fornyet læring

 

Voksenopplæringen i Midtre Gauldal arrangerer følgende prøver:

Norskprøven : arrangeres tre ganger per år , vår, sommer og vinter. For datoer og informasjon om de forskjellige nivåene les mer på www.kompetansenorge.no . Hvis du ønsker å ta prøven må du ringe  eller sende en e-post til Voksenopplæringen.  

Prøve i Samfunnskunnskap  og Statsborgerprøven : Arrangeres  flere ganger per år. Ta kontakt med rektor i voksenopplæringen for neste dato. For mer informasjon om prøvene les på www.kompetansenorge.no. Her finner du pensum samt eksempelprøver.

Det koster kr 750,-  per prøve.

Det er mulig å søke fritak fra plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap pga tilstrekkelige kunnskaper i norsk, jfr. Introduksjonslovens §17 fjerde ledd.

Søkere som er folkeregistrert i Midtre Gauldal kommune leverer eller sender søknad om fritak fra plikten til opplæring sammen med dokumentasjon på norskkunnskaper til Midtre Gauldal voksenopplæring. Hvis dokumentasjonen blir godtatt, får søkeren brev med vedtak om fritak. Fritaksbrevet bruker søkeren som vedlegg til fritak søknaden om permanent oppholdstillatelse (og eventuelt statsborgerskap).

Hvis du lurer på noe ta kontakt med oss.