Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Hva er tilfluktsrom?

Tilfluktsrom er permanente beskyttelsesrom som skal verne befolkningen mot skader ved krigshandlinger. 

Sivilforsvaret har oversikt og tilsyn med tilfluktsrom.

Les alt om tilfluktsrom på deres nettsider

Private og offentlige rom

Tilfluktsrommene er inndelt i private og offentlige rom og er plasserte i de områder man i sin tid regnet med at behovet var størst. Det er ingen offentlige tilfluktsrom i Midtre Gauldal.

Det fins rundt 20 private. Private tilfluktsrom er forbeholdt personer som oppholder seg på eiendommen eller i bygget. Eksempel på bygninger med private tilfluktsrom er kontorbygninger, skoler, barnehager, borettslag, bedrifter, butikker og hoteller.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er restriktive med å utlevere lister over private tilfluktsrom. Årsaken er at det er en del utfordringer med å offentligjøre de private tilfluktsrommene. Private tilfluktsrom er del av beskyttelseskonseptet i krig, og offentliggjøring vil kunne medføre skade for nasjonale sikkerhetsinteresser jf. offentleglova § 21.

Tilfluktsrom