Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

GrafikkNødvarsel er en tjeneste fra norske myndigheter. Nødvarsel skal brukes til å varsle befolkningen om akutte og alvorlige hendelser som truer liv og helse. Et nødvarsel inneholder informasjon om hva som skjer, og hva du bør gjøre for å beskytte deg selv. 

Det er politiet og Sivilforsvaret som avgjør hvilket område som skal varsles og som sender ut selve varselet.

 

På nødvarsel.no finner du mye informasjon om den nasjonale varslingstjenesten Nødvarsel på mobil. Dersom det sendes ut et nødvarsel (både reelle varsler og test) blir det samtidig publisert på denne nettsiden. Her kan du også se tidligere utsendte varsler. Nettsiden er også i engelsk versjon.