Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Varsom.no - varslingstjeneste for flom- og jordskredfare

Se varslingstjenesten Varsom.no for oppdatert varsel om flom- og jordskredfare.

Her kan du også abonnere på naturfarevarsler sendt direkte til din mobil eller e-post.
Meteorologisk institutt sender ut varsel om ekstremvær, som sterk vind og store nedbørsmengder. 

Fare for jordskred og flom – hva kan du gjøre selv?

I utgangspunktet bør du holde deg unna bratte skråninger med løsmasser og elver og bekker med stor vannføring - erosjon langs elve- og bekkeløp kan utløse skred.

Kontakt Midtre Gauldal kommune hvis du har behov for akutt hjelp ved eventuell flomfare eller skredfare mot ditt hus. Kommunen er ansvarlig for å iverksette nødvendige tiltak for at innbyggerne bor trygt.

Tiltak og råd til hva du kan gjøre selv:

  • Sørg for å holde avløpsveier og dreneringsveier åpne. Stikkrenner og sluk må renses for snø/is, sedimenter, søppel, kvist og løv, slik at vannet renner dit det skal. Sørg også for at vannet renner fritt i sluk og kummer som er frosset. Tette vannveier med oppdemmet vann kan forårsake skred.
  • De som oppholder seg i områder hvor det tidligere har oppstått skader som følge av flom eller skred, bør være spesielt oppmerksomme.
  • Vær oppmerksom på dreneringsveier i skråninger i nærheten av huset ditt, og pass spesielt på steder der bekker løper sammen og gir økt vannføring over skråninger dekket av løsmasser.
  • Se etter bevegelsestegn i terrenget som unormalt vannoppdemming, nye bekker, sprekker i jorda eller hellende trær i skrenter.
  • Sjekk om huset ditt, hagen eller gårdsplassen din er rustet til å tåle et våtere klima på Sjekkhuset.no.
  • Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder som kan flomme over, for eksempel biler eller campingvogn i nærheten av bekker. 
  • Sørg for at god drenering rundt huset er intakt, spesielt om du har kjeller. 
  • Meld straks fra til kommunen hvis det oppstår en faresituasjon.
  • Hold deg oppdatert på værmeldinger og sjekk flom- og skredvarsler på Varsom.no.