Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Fare for jordskred og flom – hva kan du gjøre selv?

I utgangspunktet bør du holde deg unna bratte skråninger med løsmasser og elver og bekker med stor vannføring - erosjon langs elve- og bekkeløp kan utløse skred.

Kontakt Midtre Gauldal kommune hvis du har behov for akutt hjelp ved eventuell flomfare eller skredfare mot ditt hus. Kommunen er ansvarlig for å iverksette nødvendige tiltak for at innbyggerne bor trygt.

Tiltak og råd til hva du kan gjøre selv:

  • Sørg for å holde avløpsveier og dreneringsveier åpne. Stikkrenner og sluk må renses for snø/is, sedimenter, søppel, kvist og løv, slik at vannet renner dit det skal. Sørg også for at vannet renner fritt i sluk og kummer som er frosset. Tette vannveier med oppdemmet vann kan forårsake skred.
  • De som oppholder seg i områder hvor det tidligere har oppstått skader som følge av flom eller skred, bør være spesielt oppmerksomme.
  • Vær oppmerksom på dreneringsveier i skråninger i nærheten av huset ditt, og pass spesielt på steder der bekker løper sammen og gir økt vannføring over skråninger dekket av løsmasser.
  • Se etter bevegelsestegn i terrenget som unormalt vannoppdemming, nye bekker, sprekker i jorda eller hellende trær i skrenter.
  • Sjekk om huset ditt, hagen eller gårdsplassen din er rustet til å tåle et våtere klima på Sjekkhuset.no.
  • Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder som kan flomme over, for eksempel biler eller campingvogn i nærheten av bekker. 
  • Sørg for at god drenering rundt huset er intakt, spesielt om du har kjeller. 
  • Meld straks fra til kommunen hvis det oppstår en faresituasjon.
  • Hold deg oppdatert på værmeldinger og sjekk flom- og skredvarsler på Varsom.no.

Varsom.no - varslingstjeneste for flom- og jordskredfare

Se varslingstjenesten Varsom.no for oppdatert varsel om flom- og jordskredfare.

Her kan du også abonnere på naturfarevarsler sendt direkte til din mobil eller e-post.

Meteorologisk institutt sender ut varsel om ekstremvær, som sterk vind og store nedbørsmengder. 

Varsom finnes også som app for alle mobiler. Her kan du få varsel ved fare for naturhendelser som flom, ras og skredfare. Du kan også rapportere inn hendelser.

Illustrasjonsbilde
Skjermdump fra appen Varsom