Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Illustrasjonsbilde

Foto: Jonas Leupe on Unsplash

Hold deg oppdatert

Muligheter for flom og jordskred varsles i godt tid. For å holde deg oppdatert på både utvikling og oppståtte hendelser, kan det være grett å vite om disse nettstedene og appene:

Varsom.no 
- en tjeneste levert av NVE, i samarbeid med Statens vegvesen og Meteorologisk institutt. Her kan du bl.a abonnere på varsel om muligheter for flom og jordskred for ditt område. Finnes også som app på mobil.

Vegvesenet.no
- trafikkmeldinger om bl.a. stengte veier.

Vannstanden i Gaula
- Sildre.no er en tjeneste levert av NVE. For refeanse: Hvis vannføringa i Gaula når ca 1300 m3/s, er det bløtt på campingplassene på Støren.

BaneNor
- trafikkmeldinger om stengte jernbanestrekninger

YR
- værvarsel fra Meterologisk institutt

Vi, Midtre Gauldal kommune, oppdaterer normalt på lokale forhold og tiltak vi gjør her på hjemmesiden og på Facebook. Vi har også tett samarbeid med lokalpressen for å nå ut med informasjon til dere innbyggerne.

Hvis du ikke følger Midtre Gauldal kommune på Facebook fra før, kan det altså være lurt å gjøre det.

Fare for jordskred og flom – hva kan du gjøre selv?

I utgangspunktet bør du holde deg unna bratte skråninger med løsmasser og elver og bekker med stor vannføring - erosjon langs elve- og bekkeløp kan utløse skred.

Kontakt Midtre Gauldal kommune hvis du har behov for akutt hjelp ved eventuell flomfare eller skredfare mot ditt hus. Kommunen er ansvarlig for å iverksette nødvendige tiltak for at innbyggerne bor trygt.

Tiltak og råd til hva du kan gjøre selv:

  • Sørg for å holde avløpsveier og dreneringsveier åpne. Stikkrenner og sluk må renses for snø/is, sedimenter, søppel, kvist og løv, slik at vannet renner dit det skal. Sørg også for at vannet renner fritt i sluk og kummer som er frosset. Tette vannveier med oppdemmet vann kan forårsake skred.
  • De som oppholder seg i områder hvor det tidligere har oppstått skader som følge av flom eller skred, bør være spesielt oppmerksomme.
  • Vær oppmerksom på dreneringsveier i skråninger i nærheten av huset ditt, og pass spesielt på steder der bekker løper sammen og gir økt vannføring over skråninger dekket av løsmasser.
  • Se etter bevegelsestegn i terrenget som unormalt vannoppdemming, nye bekker, sprekker i jorda eller hellende trær i skrenter.
  • Sjekk om huset ditt, hagen eller gårdsplassen din er rustet til å tåle et våtere klima på Sjekkhuset.no.
  • Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder som kan flomme over, for eksempel biler eller campingvogn i nærheten av bekker. 
  • Sørg for at god drenering rundt huset er intakt, spesielt om du har kjeller. 
  • Meld straks fra til kommunen hvis det oppstår en faresituasjon.
  • Hold deg oppdatert på værmeldinger og sjekk flom- og skredvarsler på Varsom.no.