Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Grafikk

"Atomberedskap er beredskapen vi har mot alle atomulykker og villede handlinger som kan gi radioaktiv forurensning og stråleeksponering." (Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet )

Atomberedskapen i Norge er bygget opp rundt Kriseutvalget for atomberedskap. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA, tidligere Statens strålevern) er leder og sekretariat for Kriseutvalget.

Hva kan jeg gjøre for å beskytte meg selv og dem jeg er glad i?

Dersom en atomhendelse rammer oss, vil Kriseutvalget for atomberedskap komme med råd eller pålegg om hvordan vi kan beskytte oss.

Les om de aktuelle tiltakene her (DSA.no)

 

Råd om hvordan du kan snakke med barn og unge om atomulykker

Situasjonen i Ukraina, med trusler om atomulykker og bruk av atomvåpen, kan virke skremmende for voksne, ungdommer og barn.

Helsedirektoratet og Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) har utarbeidet råd om hvordan voksne kan snakke med barn om krig og frykt for atomutslipp. Rådene er rettet mot både foreldre, omsorgspersoner og profesjonelle, som lærere, barnehageansatte og helsepersonell.

Råd til foreldre

Råd til profesjonelle

 

Jod-tabletter

Oppstår en situasjon der radioaktivt nedfall rammer Norge, vil inntak av rent jod kunne hindre opptak av radioaktivt jod i skjoldbruskkjertelen hos unge mennesker.

Når er jod aktuelt?

Det er kriseutvalget for atomberedskap (KUA) som ved en atomulykke vil vurdere om jodtabletter skal benyttes i Norge. Blir det aktuelt å ta jod, vil det altså komme beskjed fra sentale myndigheter.

Målgrupper

De som bør ta jod ved atomhendelse, er barn under 18 år, gravide og ammende.

Kommunen har jod-tabletter for målgruppene

Midtre Gauldal kommune har prosedyre for utlevering av jod og har lager av tabletter. Vi har systemer som sikrer distribusjon av tabletter til målgruppene innen 12 timer etter at et varsel er gitt av myndighetene, og vi vil sørge for lett tilgang.   

Du kan kjøpe jod-tabletter på apotek privat, men merk deg at de bare skal tas etter råd fra myndighetene. Kjøper du selv, sørg for å kjøpe riktig jod (spør i apoteket).

Vær obs på at i en eventuell situasjon med atomutslipp i Ukraina, er dette geografisk sett langt unna - selv ved vindretning nordvestover vil det ta tid før radioaktivt avfall når Norge. Det vil derfor være tid til å sørge for utlevering av tabletter.

Informasjon om jod-tabletter på ulike språk (DSA.no)