Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2
"Atomberedskap er beredskapen vi har mot alle atomulykker og villede handlinger som kan gi radioaktiv forurensning og stråleeksponering." (Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet )

Atomberedskapen i Norge er bygget opp rundt Kriseutvalget for atomberedskap. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA, tidligere Statens strålevern) er leder og sekretariat for Kriseutvalget.

Hva kan jeg gjøre for å beskytte meg selv og dem jeg er glad i?

Dersom en atomhendelse rammer oss, vil Kriseutvalget for atomberedskap komme med råd eller pålegg om hvordan vi kan beskytte oss.
Les om de aktuelle tiltakene her (DSA.no)