Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Gatelys og brøyting

Kommunen kjøper tjenester fra private entreprenører som utfører begge disse tjenestene.

Melde feil ved gatelys

Vi er avhengige av tilbakemeldinger fra publikum for å ha oversikt over feil på gatelysanlegget.
Dette kan nå meldes direkte til kommunens driftssystem for gatelys her: https://impreso.no/app/streetlight3/feil/?id=FVZMI0UPPX.

Gatelys utbedres ikke fortløpende når de slutter å virke da det ikke er økonomisk mulig. De tas i periodiske vedlikeholdsykluser, det vil si høst og vår. Men vi registrerer meldinger vi får om om svarte pærer, og når det er mange nok til at det forsvarer en arbeidsdag, kommer de og skifter. Dermed kan det faktisk gå noe tid før at gatelys er utbedret.

Gatelys