Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Sau på privat vei

Du kan søke kommunen om tilskudd til vedlikehold av private veier

Det gis tilskudd til private veier fram til siste fastboende. Det trekkes fra en egenandel på 200 meter per husstand.

Tilskuddet gis i form av en fast sats pr. meter vei. Metersatsen vil avhenge av bevilgning og søkermasse hvert år. Kommunestyret fastsetter årlig en budsjettramme for tilskudd til private veier.

Les mer i Regler og retningslinjer for private veier - overtakelse, krav og tilskudd (pdf)

Søknadsskjema

Søknad sendes innen 1. juli hvert år.

Kommunen gir ikke økonomisk tilskudd til privat veibygging

Men kommunen skal være behjelpelig med veiledning og planlegging innenfor rimelige rammer og kapasitet.

Spørsmål?

Ta kontakt med Eiendom og kommunalteknisk enhet | 72 40 30 00 | postmottak@mgk.no