Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Formålet med ordningen er å få hjemkjørt ungdom i alderen 15-22 år registrert bosatt i kommunen fra offentlige arrangement, private arrangement på offentlige steder og fra serveringssteder/kino på en trygg måte. Dette er et samarbeid mellom drosjeeierne, kommunen og Trøndelag fylkeskommune.

Photo by Eric Nopanen on Unsplash
Photo by Eric Nopanen on Unsplash

«Hjem for en 50-lapp"

Bestilles direkte hos Støren taxi, Singsås taxi eller Soknedal taxi innen klokken 18.00 på transportdagen.

Hvem kan bruke dette?

Ordningen er for ungdom registrert bosatt i kommunen og gjelder fra det året personen fyller 15 år til det året vedkommende fyller 22 år. Minimum 3 personer skal samkjøre på hele eller deler av strekningen fra avtalt hentested.

Når kan dette brukes?

Ordningen kan brukes mellom klokken 22 og klokken 3, fredag/natt til lørdag og lørdag/natt til søndag. I tillegg gjelder ordningen onsdag før Skjærtorsdag, natt mellom 16. og 17. mai og fra 2. juledag til 1. nyttårsdag.

Hvor kan dette brukes?

Tilbudet gjelder innen Midtre Gauldal kommune. Dersom det i særlige tilfeller er behov for å hente passasjerer i nabokommune betales det vanlig drosjetakst fram til kommunegrensen. Hentested i Holtålen er Haltdalen, Berkåk i Rennebu kommune og Hovin i Melhus kommune.

Hva koster det?

Prisen er kr. 50,- pr. person innen Midtre Gauldal kommune. Resten av kostnaden dekkes av Midtre Gauldal kommune og Trøndelag fylkeskommune.

 

Retningslinjene for "Hjem for en 50-lapp" gjeldende fra 01.06.2020