Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Transporttjenesten for funksjonshemmede, TT-ordningen, er et transporttilbud til funksjonshemmede som på grunn av varig fysisk eller psykisk funksjonshemming ikke kan bruke vanlige kollektive transportmidler. Formålet med ordningen er å gi brukerne et tilbud om fritidsreiser.

Ordningen er et fylkeskommunalt ansvar, hvor midlene bevilges over fylkets budsjett. Godkjenning av brukere er delegert til kommunene og søknad behandles i hjemmehørende kommune. Send til:

Midtre Gauldal kommune
TT-kort
Rørosveien 11
7290 Støren

Mer informasjon og søknadsskjema finner du på Trøndelag fylkeskommunes nettsider.