Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2
 

Midtre Gauldal sykehjem er det eneste sykehjemmet i kommunen, og kan tilby langtidsopphold, korttidsopphold for rehabilitering, korttidsopphold for medisinsk behandling, utredning og observasjon, opphold for terminal omsorg/palliativ behandling, dagopphold, nattopphold, akuttopphold samt avlastningsopphold

Vi er bemannet 24 timer i døgnet gjennom hele året. Inngangsdørene låses kl 15.00. Ved besøk etter den tid benyttes ringeklokke ved hovedinngangen, eller ringeklokke ved inngangen til gruppe 2 og 3. 

Søk om tjenester

Søknader om pleie- og omsorgstjenester behandles av Helse- og velferdskontoret                                                                                                                                                 

Kantina på sykehjemmet

Åpen: onsdag til fredag kl 9.30 til 15.00
Mandag, tirsdag og søndag kun middagssalg  kl 14.00 til 14.45             

 

Kontakt

Midtre Gauldal sykehjem | 72 40 30 00 (sentralbordet)

 

Gavekonto
Sykehjemmet gavekonto er : 4212.49.45741