Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Midtre Gauldal sykehjem er det eneste sykehjemmet i kommunen, og kan tilby langtidsopphold, korttidsopphold for rehabilitering, kortidsopphold for medisinsk behandling, utredning og observasjon, opphold for terminal omsorg/palliativ behandling, dagopphold, nattopphold, akuttopphold samt avlastningsopphold

Vi er bemannet 24 timer i døgnet gjennom hele året. Inngangsdørene låses kl 15.00. Ved besøk etter den tid benyttes ringeklokke ved hovedinngangen, eller ringeklokke ved inngangen til gruppe 2 og 3. 

Søknader behandles av Forvaltningskontoret                                                                                                                                                               

Kontakt

Gruppe 1, 2 og Rød avdeling tlf 72 40 31 76
Gruppe 3, 4 og natt tlf 72 40 33 31 / 72 40 31 51
Røskafttunet tlf 72 40 31 60

 

Enhetsleder Kristin Grindstuen tlf 72 40 31 96
   

Gavekonto
Sykehjemmet gavekonto er : 4212.49.45741

Klessalg på sykehjemmet er utsatt grunnet korona.

Årshjul
Selv om pårørende ikke får slippe inn på sykehjemmet, er det selvsagt tilrettelagt for aktivitet for beboerne.