Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

KORONA: informasjon - bestill test - vaksinasjon

informasjon / information / informacja

Kjøkken på avdelingene

Det er fra i dag, 28. september 2021, åpne dører og ingen restriksjoner på besøk og bruk av huset. Vi er tilbake til normal hverdag! 😊

Midtre Gauldal sykehjem er det eneste sykehjemmet i kommunen, og kan tilby langtidsopphold, korttidsopphold for rehabilitering, kortidsopphold for medisinsk behandling, utredning og observasjon, opphold for terminal omsorg/palliativ behandling, dagopphold, nattopphold, akuttopphold samt avlastningsopphold

Vi er bemannet 24 timer i døgnet gjennom hele året. Inngangsdørene låses kl 15.00. Ved besøk etter den tid benyttes ringeklokke ved hovedinngangen, eller ringeklokke ved inngangen til gruppe 2 og 3. 

Søknader om pleie- og omsorgstjenester behandles av Helse- og velferdskontoret                                                                                                                                                               

Kontakt

Midtre Gauldal sykehjem | 72 40 31 00

Gruppe 1, 2 og Rød avdeling 72 40 31 76
Gruppe 3, 4 og natt 72 40 33 31 og 72 40 31 51
Røskafttunet 72 40 31 80 og 72 40 31 75
Utsikten 72 40 32 16

 

Enhetsleder: Wenche Langlo 72 40 31 96

Gavekonto
Sykehjemmet gavekonto er : 4212.49.45741