Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Singsås bo- og dagsenter har bemanning på dag og kveld fra kl 07:00 - 21:30.
Det er to tilsatte på jobb på dag og en ansatt på kveld. Hjemmesykepleien bistår på natt, ved behov.

Det er plass til 15 beboere i egne leiligheter.

Det er mulighet for å kjøpe all mat ved dagsenteret eller ha et selvhushold. Middag må bestilles ved kjøkkenet på Støren.

Aktivitør-stilling er utlyst og ansettes fast så raskt det lar seg gjøre. Vikar for aktivitør pr i dag, 2 dager en uke og 3 dager i uke to, 50 % tilsammen.

Singsås bo- og dagsenter har et tilbud om trening en dag for uka av fysioterapeut, musikkstund, underholdning noen dager, bingo, noen turer til ulike mål, lesestund mm.

Kontakt

Telefon 72 43 51 55 eller mobil 948 37 563.