Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Planstrategi

Photo by Alvaro Reyes on UnsplashKommunal planstrategi etter §10-1 i plan- og bygningsloven er ikke en plantype, men et verktøy for politisk styring av planbehovet. Planstrategien skal drøfte og klargjøre hvilke planer som skal settes i gang eller videreføres for å legge til rette for en positiv styrt utvikling.

Kommunal planstrategi skal utarbeides første året etter kommunevalget hvert fjerde år.

I planstrategien skal det på bakgrunn av kommunens utfordringer og det nye kommunestyrets politikk tas stilling til om kommuneplanen skal revideres eller ikke. Planstrategien kan også omfatte en vurdering av kommunens øvrige planbehov i valgperioden.

Arbeidet med strategien for 2024-2027 er nå i gang

Innspill til planarbeidet vi har mottatt så lagt