Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

KORONA: informasjon - bestill test - vaksinasjon

informasjon / information / informacja

Økonomisk sosialhjelp fra NAV skal sikre deg midlertidige inntekter til et forsvarlig livsopphold.

Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt. Målet med stønaden er at du så raskt som mulig skal kunne klare deg selv. Før du kan få stønad må du vurdere alle andre muligheter til å forsørge deg selv.

De som søker hjelp hos NAV skal gis råd og veiledning, og det skal pekes på løsninger som kan gjøre det mulig å overvinne en vanskelig livssituasjon eller klare seg uten økonomisk sosialhjelp i øyeblikket eller på lengre sikt.

Ta kontakt med NAV-kontoret i den kommunen du oppholder deg i for å få et søknadskjema. Dersom du trenger hjelp til å skrive søknaden kan NAV-kontoret hjelpe deg.

Trykk her: økonomisk sosialhjelp, for mer informasjon om temaet. Der finner du utfyllende informasjon, kontaktinformasjon til NAV og innlogging til Ditt NAV

Når du søker om økonomisk sosialhjelp må du dokumentere dine månedlige utgifter og inntekter.

Kopier av fakturaer/kvitteringer for boutgifter, nedbetalingsplaner for lån, husleiekontakter, lønnslipp, vedtak om bostøtte mv. må legges ved søknaden.

Du må også dokumentere hvor mye midler du har til disponibelt på søknadstidspunktet i form av saldoutskrift fra alle dine bankkonti.

Du kan laste ned søknadsskjema under.