Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Økonomisk sosialhjelp fra NAV skal sikre deg midlertidige inntekter til et forsvarlig livsopphold.

Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt. Målet med stønaden er at du så raskt som mulig skal kunne klare deg selv. Før du kan få stønad må du vurdere alle andre muligheter til å forsørge deg selv.

De som søker hjelp hos NAV skal gis råd og veiledning, og det skal pekes på løsninger som kan gjøre det mulig å overvinne en vanskelig livssituasjon eller klare seg uten økonomisk sosialhjelp i øyeblikket eller på lengre sikt.

Du søker digitalt om økonomisk sosialhjelp

For å finne mer informasjon om ytelsen, søknadsskjema og hvordan du går fram for å søke kan du trykke her: økonomisk sosialhjelp.

Er du i en nødsituasjon og har behov for penger til det aller mest nødvendige av levekostnader, søker du digitalt eller tar kontakt med oss på telefon (se kontaktinformasjon nedenfor). Se mer informasjon her: https://www.nav.no/sosialhjelp/nodsituasjon

Søke på papir

Dersom du ikke har mulighet til å søke digitalt kan du laste ned søknadsskjema nedenfor eller ta kontakt med oss på telefon. Du kan laste ned søknadsskjema under.

Kontakt

55 55 33 33 eller 941 40 734 alle virkedager mellom kl. 9-15.

Se mer informasjon om papirsøknad her: https://www.nav.no/sosialhjelp/sok-papir

Når du søker om økonomisk sosialhjelp, må du

  • dokumentere dine månedlige utgifter og inntekter.

  • dokumentere hvor mye midler du har til disponibelt på søknadstidspunktet i form av saldoutskrift fra alle dine bankkonti.

  • legge ved kopier av fakturaer/kvitteringer for boutgifter, nedbetalingsplaner for lån, husleiekontakter, lønnslipp, vedtak om bostøtte mv.