Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Hvis du har betalings- eller gjeldsproblemer, kan NAV gi deg økonomisk rådgivning. Hensikten med rådgivningen er å hjelpe deg slik at du blir i stand til å styre økonomien din selv.

«Det er viktig at du søker hjelp så snart som mulig. Tjenesten er gratis!»

Hvilken hjelp kan du få?
NAV tilpasser rådgivningen etter behovene dine. Du kan for eksempel få hjelp til å lage en oversikt over den økonomiske situasjonen din og sette opp et realistisk budsjett.

Besøk våre nettsider for mer informasjon om økonomisk rådgivning og gjeldrådgivning. Eller ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor.

Hva kan du gjøre selv?
Du kan besøke nettsidene Bedre økonomi

Den gir deg en trinnvis veiledning for hvordan du selv kan lage et privatbudsjett.