Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Du kan søke om hjelp til å finne et midlertidig botilbud hvis du ikke har et sted å sove og oppholde deg det neste døgnet. Dersom du ikke har penger til å betale for botilbudet kan du søke om økonomisk sosialhjelp til å betale for dette. 

Se mer informasjon her: https://www.nav.no/no/person/flere-tema/sosiale-tjenester/bolig/midlertidig-botilbud

Søk om midlertidig botilbud digitalt

Du kan søke om midlertidig botilbud digitalt ved å benytte samme framgangsmåte som ved digital søknad om økonomisk sosialhjelp.

Du kan også ta kontakt med oss på telefon

Kontakt

55 55 33 33 eller 941 40 734 (virkedager mellom kl. 08.00 - 15.30)