Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Du kan søke om hjelp til å finne et midlertidig botilbud hvis du ikke har et sted å sove og oppholde deg det neste døgnet. Dersom du ikke har penger til å betale for botilbudet kan du søke om økonomisk sosialhjelp til å betale for dette. 

Se mer informasjon her: https://www.nav.no/no/person/flere-tema/sosiale-tjenester/bolig/midlertidig-botilbud

Søk om midlertidig botilbud digitalt

Du kan søke om midlertidig botilbud digitalt ved å benytte samme framgangsmåte som ved digital søknad om økonomisk sosialhjelp.

Du kan også ta kontakt med oss på telefon

Kontaktinformasjon: 

Telefon 55 55 33 33 eller 941 40 734 (virkedager mellom kl. 9-15)