Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Kvalifiseringsprogrammet (KVP) er et tilbud til deg som ønsker å komme i arbeid eller annen aktivitet gjennom opplæring, arbeidsrettede tiltak, medisinsk behandling eller opptrening.

Vi tilbyr tett oppfølging og bistand, også i tilfeller der veien frem kan være relativt lang og usikker.

Programmet skal være helårlig og på full tid.

Programmet passer deg som:

  • Ønsker å komme i arbeid eller aktivitet
  • Har mottatt hjelpetiltak tidligere uten at det har ført til arbeid.
  • Har behov for hjelp og oppfølging for å komme i arbeid eller aktivitet.