Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Tilskuddsportalen

Midtre Gauldal kommune abonnerer på Tilskuddsportalen for alle lag, foreninger og enkeltpersoner  i Midtre Gauldal.

Du kommer til portalen ved å klikke på bildet under. Du får bruker ved å først finne vår kommune, så fylle ut et enkelt skjema under den blå knappen for Lag og foreninger nede til høyre (det kan ta en dag før du får påloggingsinformasjon på oppgitt e-post). Deretter kan du bruke portalen til å finne aktuelle tilskuddsordninger for din organisasjon. 

Søk blant nesten 3000 nasjonale og internasjonale tilskuddsordninger og se om du finner penger til din greie (det tror vi ganske sikkert du gjør)!

Til tilskuddsportalen (lenke på bildet)

Spørsmål om Tilskuddsportalen?

Kontakt kulturkontoret | monica@mgk.no

Tilskudd til aktiviteter og møteplasser for inkludering av barn og unge

Løpende søknadsbehandling.

Ordningen skal blant annet stimulere til etablering av aktivitetstilbud og helsefremmende tiltak, og bidra til utvikling av gode møteplasser med lav terskel for deltakelse, gjerne på tvers av generasjoner.

Les retningslinjene for tilskuddet her (pdf)

Til søknadsskjema

Tilskudd kulturformål i Midtre Gauldal kommune

Søknadsfrist 1. april.

 • Kulturmidler
  • Sang og musikk (korps, kor m.m).
  • Barn og unge (ungdomslag, 4H, jakt- og fiskeforeninger m.m).
  • Museum og historielag.
  • Idrett (alle idrettslag, pistolklubber m.m).
 • Kulturstipend (inspirasjon for kulturarbeidere).
 • Aktivitets og prosjektmidler kan søkes om fortløpende hele året (enkel søknad sendes til postmottak@mgk.no).

Digitalt søknadsskjema her

Spillemidler 

Søknadsfrist 15. september hvert år.

Søknad leveres elektronisk her, på anleggsregistreret.no

Har ditt lag planer om å søke spillemidler, må kommunen kontaktes før søknad sendes inn. 

Ved spørsmål, kontakt kulturkontoret på e-post til monica@mgk.no.