Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Tilskudd kulturformål i Midtre Gauldal kommune:

Søknadsfrist 1. april. Ved spørsmål, kontakt kulturkontoret på mail til monica@mgk.no.

 • Kulturmidler

  • Sang og musikk (korps, kor m.m)
  • Barn og unge (ungdomslag, 4H, jakt- og fiskeforeninger m.m)
  • Museum og historielag
  • Idrett (alle idrettslag, pistolklubber m.m)
 • Kulturstipend (inspirasjon for kulturarbeidere)
 • Inkluderingsmidler (utføring av inkluderingstiltak)
 • Aktivitets og prosjektmidler kan søkes om fortløpende hele året (enkeltarrangement og prosjekt m.m)

 

Søknader sendes på e-post: postmottak@mgk.no 

Ta utskrift av PDF-dokumentet hvis du ikke får åpnet dokumentet i DOC/WORD!

Spillemidler 

Søknadsfrist 15. oktober hvert år. Søknad leveres elektronisk på anleggsregistreret.no

 

For spørsmål om tilskudd idrett/kultur/friluftsliv/kulturminner

Monica H. Broen tlf 72403063 epost: monica@mgk.no