Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Tilskudd kulturformål i Midtre Gauldal kommune:

Søknadsfrist 20. april.

 • Kulturmidler

  • Sang og musikk (korps, kor m.m)
  • Barn og unge (ungdomslag, 4H, jakt- og fiskeforeninger m.m)
  • Museum og historielag
  • Idrett (alle idrettslag, pistolklubber m.m)
 • Kulturstipend (inspirasjon for kulturarbeidere)
 • Aktivitets og prosjektmidler kan søkes om fortløpende hele året (Enkel søknad sendes til postmottak) 

 

 • Inkluderingsmidler (utføring av inkluderingstiltak) SØKNADSFRIST 1. november hvert år 

Digitalt søknadsskjema under "lenker". 

Spillemidler 

Søknadsfrist 15. september hvert år. Søknad leveres elektronisk på anleggsregistreret.no

Har ditt lag planer om å søke spillemidler, må kommunen kontaktes før søknad sendes inn. 

Ved spørsmål, kontakt kulturkontoret på mail til monica@mgk.no.