Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Kulturskolen i Midtre Gauldal skal gi barn og ungdom muligheter til å utvikle sine kunstneriske og kreative evner etter egne forutsetninger.
Dette er et tilbud for barn i barnehager, grunnskolen og videregående skole.

Kulturskolen følger grunnskolens skolerute i størst mulig grad, bortsett fra første undervisningsuke og siste del av skoleåret.

Kontakt

Kjerstin Digre Kosberg, kdk@mgk.no

 

Kulturskolens innhold

  • Musikkbarnehage
  • Allmusikk
  • Drama
  • Dans
  • Sang
  • Visuelle kunstfag
  • Sceneteknikk og produksjon
  • Instrumentalopplæring

Bruk Speeadmin til innmelding/utmelding

Innmelding: Søknadsfrist 15.juni
Utmelding 1.juni og 1.desember.

Her kan du søke om plass i kulturskolen

Dersom dere har problemer med innlogging kontakt Kjerstin Digre Kosberg, kdk@mgk.no