Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Tilskuddsordninger Midtre Gauldal Kommune:

1)  Lag og organisasjoner og andre kan etter søknad og budsjett få tilskudd til planlegging eller gjennomføring av enkeltstående kulturarrangement/kulturarbeid. Ingen søknadsfrist.

Enkel prosjektbeskrivelse og budsjett sendes:
Midtre Gauldal kommune, kulturkontoret v/Arnfinn Solem, 7290 Støren. 

E-post: aso@mgk.no

 

2) Kulturstipend 2019

Kulturstipend til barn og unge 

Gjelder lag/foreninger/org. for barn og unge innen sang, musikk og andre kulturelle uttrykk. 

Søknadsfrist 1. april 

 

3) Kulturmidler 2019

Kulturmidler gjelder lag og organisasjoner innen idrett, musikk og andre kulturelle uttrykk, historie- og museumslag.

Søknadsfrist 1. april 

Ved spørsmål kontakt kulturkontoret tlf. 72 40 30 00

 

4) Tilskudd til inkluderingstiltak 2018

Inkluderingsmidler kan søkes på av lag og foreninger som bevisst og målrettet vil jobbe med inkludering av flerspråklige/minoritetsspråklige.

Bruk vedlagt søknadsskjema.

 

Søknader sendes på e-post: postmottak@mgk.no